X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 30 września 2014

1 października 2014 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące przyznawania zasiłków dla bezrobotnych we Francji.anpe

Trzy nowe środki mające pomóc w walce z rosnącym bezrobociem i zintensyfikować wzrost zatrudnienia, będą dotyczyć około miliona bezrobotnych, którym przysługują świadczenia.
1. Według nowej ustawy, każdy przepracowany okres czasu, pod warunkiem, że będzie to minimum 150 godzin, w trakcie pobierania świadczenia dla bezrobotnych, będzie doliczany po wygaśnięciu prawa do zasiłku. Na przykład, jeżeli bezrobotny znalazł pracę, po czym po upływie 2 miesięcy ją utracił, to po całkowitym wygaśnięciu praw do zasiłku, zostaną mu one przywrócone na okres 2 miesięcy.

2. Kolejna zmiana, dotyczy kumulowania pensji i zasiłku. Żeby moc zachować prawo do zasiłku pobierając pensję, konieczne będzie, by suma obu kwot nie przekroczyła wysokości pensji otrzymywanej przed utratą pracy.

3. I w końcu ostatnia zmiana, dotycząca świadczeń dla bezrobotnych, którzy kumulowali pracę u kilku pracodawców. Po utracie pracy ich świadczenia będą naliczane na bazie wszystkich utraconych wynagrodzeń.
Najpopularniejsze

Zobacz także