X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany w liceum francuskim po reformie matury

Zmiany w liceum francuskim po reformie matury

Artykuł wprowadzono: 29 listopada 2019

Co zrobić, by licealista mógł zdać maturę z języka polskiego we francuskim liceum?

Nowy sposób funkcjonowania francuskiego liceum wszedł w życie w ubiegłym roku szkolnym. Dziś obejmuje więc uczniów klas pierwszych i drugich. Nie dotyczy natomiast uczniów będących aktualnie w klasie maturalnej.

Nowością jest między innymi wliczanie do średniej maturalnej ocen, które uczeń uzyskuje w każdym trymestrze tzw. „cycle terminal”, to znaczy w classe de 1ère” i „classe de Terminale”. Inna część średniej maturalnej pochodzi z ocen, które licealista otrzymuje w wyniku egzaminów cząstkowych „épreuves communes”. Dwa takie egzaminy odbywają sie w „classe de 1ère”, trzeci zaś w „classe de Terminale”.

  Oznacza to, że do matury z konkretnego przedmiotu można podejść tylko i wyłącznie, jeśli uczęszczało się na zajęcia z tego przedmiotu. Ta zasada dotyczy także języka polskiego.

Cztery licea oferują dziś zajęcia z języka polskiego: 

– Liceum Montaigne’a w Paryżu

– Liceum Saint-Sernin w Tuluzie

– Liceum Condorcet w Lens

– Liceum Montebello w Lille

 Uczeń może być zapisany do swojego liceum i chodzić na zajęcia z języka polskiego do jednej z czterech wymienionych szkół. Taki system działa bardzo sprawnie w Liceum Montaigne’a, które przyjmuje licealistów z Paryża i całego regionu paryskiego.

Cztery licea to zdecydowanie mało! Istnieje zatem inna możliwość.

Chodzi o zajęcia z polskiego jako pierwszego lub drugiego języka obcego (LVA lub LVB) oferowane przez CNED – Centre national d’enseignement à distance. Zapisani tam uczniowie są pilotowani przez nauczycieli języka polskiego. Otrzymywane przez nich oceny są regularnie przesyłane przez CNED do lyceum ucznia i wpisywane do uczniowskiego arkusza ocen. Uczniowie zapisani do CNED nie zdają egzaminów cząstkowych w „classe de 1ère”. Zdają wyłącznie egzamin końcowy w klasie maturalnej.  

Zajęcia w CNED są płatne. Uczniowie zainteresowani tymi zajęciami mogą ubiegać się o pokrycie ich kosztu przez liceum, do którego są  zapisani.

Za kilka dni powinny rozpocząć się zapisy się do matury licealistów z „1ère”. Warto wiedzieć, że nowy system maturalny pozwala « żonglować » językami, których uczy się każdy licealista. Można np. uczyć się polskiego jako LVC (dodatkowy język obcy), a wybrać go do matury jako LVA lub LVB. W ten sposób można przemienić porządek wszystkich języków obcych. Nowy wybór należy obowiązkowo zadeklarować przy okazji zapisu do matury. 

Warto go przemyśleć tak, by znajomość języka polskiego przyniosła na maturze maksymalną ilość punktów każdemu polskojęzycznemu uczniowi.

Alice Kosmalski
Najpopularniejsze

Zobacz także