X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które zachodzą we Francji z dniem 1 września 2023 r.

Artykuł wprowadzono: 29 sierpnia 2023

Od 1 września 2023 r. we Francji wejdą w życie zmiany dotyczące reformy systemu emerytalnego. Dodatkowo nauczyciele otrzymają podwyżki płac.

Wdrażanie reformy systemu emerytalnego
Począwszy od 1 września 2023 r., wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony o trzy miesiące rocznie, aby osiągnąć 64 lata w 2030 r. Aktualnie wynosi on 62 lata. Ponadto okres składkowy, który wynosi obecnie 42 lata, zostanie zwiększony do 43 lat.
W ramach reformy minimalna emerytura zostaje podwyższona o 100 euro brutto (do 848 euro miesięcznie) dla osób przechodzących na emeryturę od 1 września 2023. Dotyczy to pracowników, rzemieślników-handlowców oraz rolników, którzy pracowali całe życie za pensję minimalną i mają pełen staż pracy.
Minimalna emerytura będzie teraz indeksowana do płacy minimalnej, a nie do inflacji.
Podwyższenie minimalnych emerytur jest również przewidziane dla tych, którzy przeszli na emeryturę przed 1 września 2023. Ministerstwo Pracy poinformowało, że część z nich otrzyma tę podwyżkę już jesienią 2023; pozostali od wiosny 2024 z efektem wstecznym do 1 września 2023.
Od 1 września łączenie pracy z emeryturą będzie tworzyć nowe prawa do emerytury. Do tej pory dochody podlegające składkom nie dawały prawa do dodatkowej emerytury. Teraz, po okresie łączenia pracy z emeryturą, będzie możliwe uzyskanie „drugiej emerytury” według tych samych zasad co pierwsza emerytura, pod pewnymi warunkami.
Ponadto powstanie fundusz inwestycyjny dla osób pracujących w trudnych warunkach. Umożliwi to takim pracownikom podjęcie procedury przekwalifikowania zawodowego.

Wyższa stawka „forfait social”
Zgodnie z nową regulacją, od 1 września 2023 roku rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, znane jako „rupture conventionnelle”, będzie bardziej kosztowne dla pracodawców. Stawka „forfait social”, czyli opłata pobierana od pracodawcy, wyniesie 30% sumy wypłaconej z tej okazji pracownikowi. Dotychczas ta stawka wynosiła 20%. Zmiana ta jest częścią reformy emerytalnej.


Podwyżki dla nauczycieli
W celu poprawy warunków pracy nauczycieli oraz zwiększenia atrakcyjności tego zawodu od 1 września nauczyciele szkół podstawowych i średnich otrzymaj podwyżkę wynagrodzenia w wysokości od 125 do 250 euro netto miesięcznie.

Zwiększenia wynagrodzeń są głównie wynikiem podwajania dodatku za opiekę i wsparcie uczniów (ISAE), który jest wypłacany nauczycielom szkół podstawowych, oraz dodatku za doradztwo i orientację uczniów (ISOE), przyznawanego nauczycielom szkół średnich. Oznacza to kwotę co najmniej 2 550 euro brutto rocznie dla wszystkich nauczycieli.

Dodatkowo podniesiona zostanie premia mająca zwiększyć atrakcyjność zawodu w ciągu pierwszych 15 lat kariery zawodowej. Gwarantuje to wynagrodzenie co najmniej 2 000 euro netto miesięcznie na początku kariery dla wszystkich nauczycieli tytularnych, głównych doradców edukacyjnych i psychologów edukacji narodowej. Premia ta będzie przysługiwać także nauczycielom-stażystom.

Stypendia dla studentów
Próg dochodowy kwalifikujący do stypendium socjalnego został podniesiony o 6%.
Dzięki tym zmianom dodatkowo około 35 tys. studentów z rodzin o średnich dochodach będzie miało prawo do stypendium w roku akademickim 2023-2024.
Dodatkowo kwota stypendium zostanie podniesiona o 37 euro.

Wskaźnik taryf gazu
Gospodarstwa domowe korzystające z gazu przy wyborze dostawcy mogą kierować się ceną referencyjną publikowaną co miesiąc przez Komisję Regulacji Energii (CRE). Wskaźnik ten stanowi element porównawczy przed wyborem konkretnej oferty na rynku po zniesieniu regulowanych taryf gazu.
We wrześniu za kilowatogodzinę zużywaną na podgrzewanie wody i gotowanie trzeba będzie zapłacić 0,10512 €, natomiast za kilowatogodzinę zużywaną na ogrzewanie – 0,08218 €, to nieco mniej niż w sierpniu (odpowiednio 0,10700 € i 0,084406 €).
Cena ta uwzględnia zarówno koszty dostawy (cena energii na rynku hurtowym), jak i koszty poza dostawą, takie jak koszty handlowe, koszty przesyłu, czy magazynowania oraz wynagrodzenie dostawcy.

Aktualizacja stawki podatku dochodowego
Od 1 września następuje aktualizacja stawki, w ramach podatku pobieranego u źródła. Na podstawie dochodów z ubiegłego roku, które podatnik zadeklarował, Krajowa Dyrekcja Finansów Publicznych zaktualizuje indywidualną stawkę potrąceń podatku u źródła i przekaże ją do wiadomości pracodawcy (lub instytucji emerytalnej, urzędowi pracy itp.).
W dowolnym momencie podatnik może jednak przejść na stawkę indywidualną (opartą na dochodach całego gospodarstwa domowego), stawkę zindywidualizowaną (osobną dla każdego członka gospodarstwa) czy też stawkę neutralną.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także