X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które zachodzą we Francji z dniem 1 października 2018

Artykuł wprowadzono: 1 października 2018

Pomoc finansowa w opiece nad dzieckiem
Dodatek z tytułu wyboru opieki nad dzieckiem (CMG), czyli świadczenie wypłacane rodzicom w ramach częściowej rekompensaty im kosztów żłobka czy powierzenia dziecka opiekunce, wzrasta o 30% dla rodzin niepełnych.

Wzrost ceny gazu ziemnego
Regulowane ceny gazu, stosowane przez firmę Engie wzrastają z dniem 1 października o średnio 3,25%.
Dla gospodarstw domowych gotujących na gazie ceny wzrosną o 2%, dla gotujących i ogrzewających nim wodę o 0,5% i dla ogrzewających się gazem o 3,3%.
Zniesienie składek na fundusz zasiłków dla bezrobotnych
Z dniem 1 października pracownik nie jest już obciążany składką na zasiłek dla bezrobotnych.
Mniej składek, to wyższa pensja netto. I tak, pracownik zarabiający najniższą krajową pensję otrzyma 17,36 euro więcej miesięcznie.
Rewaloryzacja płacy minimalnej
Według Ministerstwa Finansów stawka godzinowa Smic, z dniem 1 października wzrasta do 7,83 euro netto, co przekłada się na podwyżkę najniższej pensji do 1188 euro miesięcznie.
Wzrost wysokości świadczenia Prime d’activité
Prime d’activité, czyli pomoc wypłacana pracownikom o niskich dochodach, wzrośnie o 20 euro.
Rząd chce doprowadzić do podniesienia o 80 euro siły nabywczej pracownika zarabiającego najniższą krajową pensję. W tym celu świadczenie to wzrośnie jeszcze kolejno w 2019, 2020 i 2021 roku.
Podatek lokalny (taxe d’habitation)
Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018, 80% gospodarstw domowych skorzysta na 30% obniżce wysokości podatku lokalnego. Stopniowo, do roku 2020, ma on został zlikwidowany.
Oferty przetargowe tylko drogą elektroniczną
Firmy i stowarzyszenia ubiegające się o zamówienia publiczne o wartości powyżej 25 tysiąca euro netto, będą musiały składać swoje oferty lub prośby o informacje tylko drogą elektroniczną. Również tą otrzymają pozytywną lub negatywną odpowiedź.

Najpopularniejsze

Zobacz także