X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które zachodzą we Francji z dniem 1 grudnia 2019 roku

Zmiany, które zachodzą we Francji z dniem 1 grudnia 2019 roku

Artykuł wprowadzono: 30 listopada 2019

W grudniu należy spodziewać się kilku zmian dotyczących m.in. podwyżek cen gazu ziemnego czy skrócenia procedury orzekania o chorobie zawodowej. W miesiącu tym wygasają również terminy zgłaszania błędów w deklaracjach podatkowych.

Podwyżka regulowanych cen gazu ziemnego
Klienci operatora Engie znów skazani są na podwyżkę gazu ziemnego Począwszy od 1 grudnia – po listopadowej, 3-procentowej podwyżce – ceny wzrosną tym razem o 0,6%.
Dla gospodarstw gotujących na gazie oznacza to wzrost cen rzędu 0,1 proc., dla gotujących i ogrzewających nim wodę – o 0,3 proc., i dla ogrzewających się gazem – o 0,6 proc.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Z 1 grudnia procedury dotyczące uznawania wypadków przy pracy i chorób zawodowych ulegają zmianie. Jeżeli pracodawca uzna, że wypadek jego pracownika nie ma związku z wykonywaną pracą dysponować będzie 10 dniami, od dnia złożenia deklaracji, do zakwestionowania jej.
W przypadkach chorób zawodowych, jeżeli choroba zgłoszona przez pracownika znajduje się w wykazie chorób zawodowych, procedura o jej orzeczeniu zostanie skrócona z 6 do 4 miesięcy. W przeciwnym wypadku oraz jeżeli warunki zawarte w wykazie nie zostaną wypełnione, przypadek zostanie rozpatrzony przez komisję lekarską. Wyda ona swoją opinię najpóźniej w ciągu 4 kolejnych miesięcy.

Podatek mieszkaniowy (taxe d’habitation)
W 2020 roku podatek mieszkaniowy zostanie zniesiony dla 80 proc. gorzej sytuowanych rodzin. Dlatego też osoby, które opłacają ten podatek w comiesięcznych ratach, antycypując jego zerową kwotę w przyszłym roku, mogą do 15 grudnia zmienić wysokość raty. Do zapłaty zostanie im bowiem jedynie kwota podatku radiowo-telewizyjnego (138 euro). Obniżenie wysokości raty zostanie uwzględnione w styczniu 2020 r.

Korekta deklaracji podatkowej
Osoby, które dopatrzyły się błędu lub niedopatrzenia w deklaracji podatkowej, do 17 grudnia mogą nanieść korektę. Może ona dotyczyć wysokości podanego dochodu, poniesionych kosztów czy podatku od posiadanych nieruchomości (fortune immobilière). Zmianę można również nanieść w rubryce dotyczącej podatku radiowo-telewizyjnego. Jeżeli korekta pociągnie za sobą obniżenie lub podwyższenie kwoty podatku, urząd podatkowy wyśle poprawiony dokument z jego ostateczną kwotą (avis d’imposition).
Najpopularniejsze

Zobacz także