X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które zachodzą we Francji w kwietniu 2023 r. 

Artykuł wprowadzono: 29 marca 2023

W kwietniu podwyższona zostanie wysokość świadczeń socjalnych. Wzrośnie także wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Ponadto zmieniona zostanie kwalifikacja prawna znieważenia seksistowskiego, skończy się okres ochrony lokatorów, a do beneficjentów trafią bony energetyczne.

Waloryzacja świadczeń socjalnych 

Kwietniowa waloryzacja świadczeń wypłacanych z CAF wyniesie +1,6 proc. Dotyczyć ona będzie łącznie około dziesięciu świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych, dodatku dla osób aktywnych zawodowo o niskich dochodach (prime d’activité) czy zasiłku RSA…

Więcej https://www.ifrancja.fr/w-kwietniu-waloryzacja-swiadczen-socjalnych/

Podwyżka zasiłków dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych zostaną zwiększone o 1,9 proc. z dniem 1 kwietnia.

Zasiłki te są zwykle waloryzowane raz w roku w lipcu. Druga podwyżka jest owocem zbiorowej inicjatywy związków zawodowych, które domagały się jej z powodu wysokiej inflacji i spadku siły nabywczej osób poszukujących pracy.

Zniewaga seksistowska będzie uznana występek

Od 2018 roku we Francji za zniewagę seksistowską lub na tle seksualnym groził mandat w wysokości od 90 do 750 euro. Od 1 kwietnia kwalifikowana zniewaga o konotacji seksualnej lub seksistowskiej nie będzie już uważana za wykroczenie, ale za występek zagrożony karą grzywny w wysokości 3750 euro. 

Bon energetyczny

Jednorazowa dopłata do kosztów ogrzewania (chèque énergie), przysługująca prawie 6 milionom francuskich gospodarstw domowych o niskich dochodach, zostanie wypłacana, począwszy od 21 kwietnia 2023 r.

Bon można wykorzystać do opłacenia rachunku za prąd, gaz, olej opałowy, drewno na opał, jak również na poprawienie efektywności energetycznej domostwa.

Koniec papierowych paragonów ponownie przesunięty

Zakończenie systematycznego drukowania paragonów w sklepach, które miało wejść w życie 1 stycznia br., a następnie 1 kwietnia, zostało ponownie przesunięte, jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Kolejny termin to 1 sierpnia lub 1 września, trwają dyskusje… 

Więcej https://www.ifrancja.fr/koniec-papierowych-paragonow-ponownie-przesuniety/ 

Koniec okresu ochronnego lokatorów

Wyznaczony przepisami prawa zimowy okres ochronny lokatorów przed eksmisją kończy się 31 marca. W związku z tym od 1 kwietnia właściciel może wyeksmitować najemcę, który nie uiścił należnych za wynajem opłat. Okres ochronny dotyczy także przerwy w dostawie gazu i prądu skutkujących niezapłaceniem należności.

Większa ochrona niektórych odbiorców przez odcięciem od dostaw energii

Począwszy od 1 kwietnia 2023 r., beneficjenci bonu energetycznego lub pomocy Funduszu SolidarnościMieszkaniowej i których mieszkanie jest wyposażone w przekazujący dane licznik Linky, w przypadku niezapłacenia rachunku za prąd w należnym im terminie 30 dni, nie będą mogli być odcięci od dostępu do energii elektrycznej przed upływem co najmniej 60-dniowego okresu ograniczenia mocy. W tym okresie moc energii będzie mogła zostać obniżona do 1kVA.

Więcej https://www.ifrancja.fr/niezaplacony-rachunek-za-prad-dla-niektorych-klientow-odciecie-dostawy-pradu-nie-bedzie-natychmiastowe/ 

Rusza okres składania zeznań podatkowych

Od 13 kwietnia 2023 r. będzie można dokonać zeznań podatkowych online za dochody za 2022 r. 

Natomiast wstępnie wypełnione deklaracje papierowe będą wysyłane do podatników pocztą od 6 do 25 kwietnia 2023 r. 

Terminy składania deklaracji online różnią się w zależności od departamentu zamieszkania:

do 25 maja do godz. 23:59 (dep. 01-19) i nierezydenci,

do 1 czerwca do godz. 23:59 (dep. 20-54), 

do 8 czerwca do godz. 23:59 (dep. 55-974/976)).

Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji podatkowej online, termin składania deklaracji papierowych upływa 22 maja 2023 r., niezależnie od miejsca zamieszkania.

Audyt energetyczny przy sprzedaży energochłonnego domu czy budynku

Od 1 kwietnia wchodzi nowy obowiązek dla właścicieli energochłonnych domów jednorodzinnych i budynków, których diagnoza efektywności energetycznej (DPE) zalicza je do klasy F lub G (tzw. sit termicznych).

Zobowiązani oni będą oni do przeprowadzenia audytu energetycznego przed sprzedażą swojej nieruchomości. Audyt ten powinien wskazać nabywcy prace, które należy wykonać w celu poprawy efektywności energetycznej

Obowiązek ten zostanie rozszerzony od 1 stycznia 2025 r. na klasę E, a od stycznia 2034 r. na klasę D.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także