X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które zachodzą we Francji od września 2021 roku

Zmiany, które zachodzą we Francji od września 2021 roku

Artykuł wprowadzono: 31 sierpnia 2021

We wrześniu mieszkańców Francji czeka m.in. kolejna duża podwyżka cen gazu, wejdą w życie zmiany dotyczące pracy zdalnej, zmniejszona zostanie kwota świadczenia postojowego. Rozpocznie się także kampania szczepień trzecią dawką, a od przedstawicieli niektórych zawodów wymagane będzie przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Podwyżka regulowanych taryf gazu 

Regulowane ceny gazu dostarczanego klientom przez Engie wzrosną o średnio 8,7 procent, jak podała Komisja Regulacji Energetyki.

Dla klientów Engie gotujących na gazie oznacza to podwyżkę rzędu 2,7 proc., dla gotujących i ogrzewających nim wodę o 5,5 proc., i dla ogrzewających gazem dom czy mieszkanie o 9 proc.

Główną przyczyną tego wzrostu są wyższe ceny gazu na światowych rynkach związane z ożywieniem gospodarczym, głównie w Azji, jak również niskim poziomem zapasów tego surowca oraz wzrostem zużycia gazu do produkcji energii elektrycznej. 

Regulowane ceny gazu w sierpniu wzrosły już o 5,3 proc. 

Praca zdalna osób w instytucjach publicznych

Od 1 września 2021 r. funkcjonariusze publiczni będą mogli, na swoją prośbę i za zgodą pracodawcy, pracować w trybie zdalnym maksymalnie przez 3 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin. Możliwość pracy zdalnej powyżej 3 dni w tygodniu przysługuje urzędnikowi opiekującemu się osobą bliską, za zgodą pracodawcy oraz kobiecie w ciąży bez uprzedniej zgody lekarza medycyny pracy.

Pracownikom instytucji publicznych przysługiwać będzie rekompensata kosztów telepracy w wysokości 2,5 euro dziennie i do maksymalnie 220 euro rocznie. Wypłacana ona będzie kwartalnie, począwszy od pierwszego kwartału 2022 roku. Pierwsza płatność należnej kwoty będzie dotyczyła „dni telepracy realizowanej od 1 września do 31 grudnia 2021 roku”.

Koniec obowiązkowej minimalnej liczby dni pracy zdalnej.

Ministerstwo pracy poinformowało, że z końcem sierpnia państwo nie będzie wymagać od firm minimalnej liczby dni telepracy realizowanej przez pracowników. Na prośbę związków zawodowych i organizacji pracodawców od 1 września to kierownictwo firm w porozumieniu z przedstawicielami pracowników określać będą zasady pracy zdalnej. 

Obowiązek szczepień dla przedstawicieli niektórych zawodów

Do 15 września personel szpitali i domów opieki, opiekunowie medyczni, jak również strażacy, ratownicy medyczni, studenci medycyny czy żandarmi będą musieli przyjąć przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepieni muszą oni być do 15 października.

Wygasa ważność bonów na posiłki za rok 2020 

Od 1 września 2021 r. wygasa ważność bonów na posiłki za rok 2020. Osoby, którym nie uda się ich spożytkować do 31 sierpnia włącznie, mogą wymienić je u pracodawcy na nowe (na rok 2021), z datą ważności do stycznia bądź lutego 2022 roku.

Natomiast podwyższony z 19 do 38 euro limit płatności kartą żywieniową czy bonami na posiłki zostanie przedłużony do 28 lutego 2022 roku. Kwotę tę można wydać w restauracjach bądź zamawiając posiłek z dostawą do domu. Karty czy bony mogą być używane również w weekendy i w dni świąteczne.

Obniżka cen niektórych papierosów 

Z dniem 1 września nastąpi niewielka obniżka cen niektórych wyrobów tytoniowych. Za paczkę 20 papierosów marki Lucky Strike rouge i bleu, Gauloises Blondes Bleu oraz News Rouge, zamiast 10 euro zapłacić trzeba będzie 9,90 euro. Również o 10 centów potanieje paczka papierosów Lucky Strike Ice, Vert, Vogue czy Rothmans.

Natomiast o 20 centów spadnie koszt paczki papierosów marki Camel Black, Blue czy Essential – od jutra ich cena wynosić będzie 10 euro. 

Świadczenie postojowe

Od 1 września pracownicy firm z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem sanitarnym otrzymają 72 proc. wynagrodzenia netto w ramach świadczenia postojowego. 

Natomiast dofinasowanie od państwa świadczeń postojowych wypłacanych przez przedsiębiorstwa z tych sektorów spadnie do 36 procent wynagrodzenia brutto, tym samym pokrywać oni będą 40 procent świadczenia wypłacanego pracownikowi. 

Przedsiębiorstwa zamknięte administracyjnie lub objęte lokalnymi obostrzeniami powodującymi duży spadek obrotów, jeszcze do końca października otrzymywać będą dofinansowanie świadczeń postojowych w wysokości 70 procent. 

Trzecia dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi

Począwszy od 1 września, rozpocznie się podawanie dawki przypominającej osobom od 65. roku życia i cierpiących na choroby współistniejące, u których od zaszczepienia drugą dawką upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Trzecia dawka dotyczy pensjonariuszy domów opieki i oddziałów opieki długoterminowej, osób z bardzo wysokim ryzykiem ciężkich postaci choroby, osób z chorobami współistniejącymi bądź z obniżoną odpornością. Chętnym na przyjęcie trzeciej dawki podawana zostanie szczepionka Pfizera lub Moderny. 

W domach opieki kampania szczepień rozpocznie się 13 września. 

Odroczenie wejścia w życie stałej kwoty za wizytę na oddziale ratunkowym

W zastępstwie obowiązującego aktualnie ticket moderateur (część kosztu usługi medycznej, która nie jest refundowana przez ubezpieczenie społeczne, wynosząca 20%) oraz opłaty w kwocie 25,28 euro za leczenie w nagłych wypadkach bez konieczności hospitalizacji (ATU), osoby zgłaszające się na szpitalny oddział ratunkowy, od 1 stycznia 2022 r. będą uiszczać stałą opłatę (forfait patient urgences) w wysokości 18 euro, w przypadku, gdy ich stan nie będzie wymagać pozostania w szpitalu. 

Opłata ta miała obowiązywać od 1 września tego roku. Ostatecznie jej wdrożenie przełożono na 1 stycznia 2022 roku ze względu m.in. na kontekst sanitarny.   

Ze zryczałtowanej opłaty zwolnione będą kobiety od 6 miesiąca ciąży i noworodki do pierwszego miesiąca życia, jak również dzieci będące ofiarami przemocy czy ofiary terroryzmu. Pacjenci cierpiący na przewlekle choroby i inwalidzi wojenni uiszczać będą niższą kwotę, która wyniesie 8 euro.

Według Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie tej zmiany ma na celu uproszczenie procedur płatności dla pacjentów, jak również umożliwienie szpitalom uzyskiwanie 100 procent należności. Obecnie odsetek ten wynosi tylko 30 procent. 

Kwota 18 euro będzie zwracana pacjentowi przez uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne. 
Najpopularniejsze

Zobacz także