X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wprowadzono w ostatecznej wersji ustawy antycovidowej

Zmiany, które wprowadzono w ostatecznej wersji ustawy antycovidowej

Artykuł wprowadzono: 26 lipca 2021

Parlamentarzyści usunęli z ustawy zapis umożliwiający zwolnienie pracowników nieposiadających certyfikatu sanitarnego i odmawiających przyjęcia szczepionki. Zaświadczenie to nie będzie obowiązkowe w centrach handlowych, chyba że prefekt zarządzi inaczej. Złagodzono również kary za brak kontroli certyfikatów. 

W przyjętej ten nocy przez parlamentarzystów ustawie antycovidowej wprowadzono szereg zmian. Ustawa poddana zostanie jeszcze kontroli Rady Konstytucyjnej, która wyda swoją decyzję 5 sierpnia. Dlatego też nie wejdzie ona w życie przed tą datą, a ewentualne zmiany zostaną określone dekretem. 

Ustawa utrzymuje obowiązek szczepień dla medyków pracowników służby zdrowia i domów opieki, specjalistów i wolontariuszy opiekujących się osobami starszymi oraz strażaków i niektórych wojskowych. Mają oni czas do 15 września na zaszczepienie się. Po tej dacie będą mogli pracować tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu lub po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki.

Ustawa przewiduje ponadto możliwość udania się w godzinach pracy na wizytę lekarską związaną ze szczepieniami. 

Pracownicy placówek, w których mają oni kontakt z innymi osobami, dysponują czasem do 30 sierpnia na zdobycie certyfikatu sanitarnego. Nie będą jednak objęci obowiązkiem szczepień. Po tej dacie będą mogli pracować za okazaniem negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przebyciu infekcji. 

Natomiast nie będzie zwolnień pracowników, którzy odmówią przyjęcia szczepionki i tych, którzy nie posiadają certyfikatu sanitarnego. 

Przedstawiciele zawodów objętych obowiązkiem szczepień zostaną natomiast zawieszeni w pracy bez prawa do wynagrodzenia, chyba że pójdą na urlop. 

Zawieszeni w pracy bez wynagrodzenia zostaną także pracownicy bez certyfikatu sanitarnego. Po upływie trzech dni zostaną oni wezwani przez pracodawcę w celu znalezienia wyjścia z sytuacji, w tym przeniesienia na stanowisko, gdzie certyfikat nie jest obowiązkowy. Tylko pracownicy z umową na czas określony ryzykują zerwaniem stosunku pracy. 

Kolejna zmiana dotyczy kontroli obowiązkowej izolacji dla osób zakażonych koronawirusem. Przeprowadzać będą je pracownicy kas chorych, nie zaś policjanci. Natomiast dopiero przy podejrzeniu złamania nakazu pozostawania w miejscu izolacji, prefekci podejmą stosowne działania. Za złamanie nakazu izolacji grozić będzie kara 1500 euro.

Ponadto młodzież w wieku od 16 lat nie będzie potrzebować zgody żadnego z rodziców lub opiekunów, aby się zaszczepić. 

Mimo że Senat opowiadał się za wyłączeniem młodzieży w wieku 12-17 lat z obowiązku posiadania przepustki sanitarnej, będzie ona jednak obowiązywać po 30 września. 

Brak kontroli certyfikatów w transporcie (podróże długodystansowe) będzie zagrożony karą grzywny w wysokości 1500 euro. Kara to wzrośnie do roku pozbawienia wolności i 9000 euro grzywny w przypadku ponad trzykrotnego złamania tego nakazu w ciągu 30 dni. Natomiast właścicielom kawiarni, barów i innych miejsc objętych certyfikatem sanitarnym w pierwszej kolejności, po pouczeniu, grozić będzie zamknięcie lokalu na maksymalnie siedem dni. W przypadku braku wprowadzenia kontroli stwierdzonego więcej niż trzy razy w ciągu 45 dni nałożona zostanie kara roku pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 9 000 euro. 

Okazanie fałszywego certyfikatu będzie karane grzywną w wysokości 135 euro, a następnie sześciomiesięczną karą pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 3750 euro, jeśli zdarzy się to więcej niż trzy razy w ciągu 30 dni.

Przepustka sanitarna obowiązywać będzie nie tylko wewnątrz lokali, ale również w ogródkach restauracji, kawiarni i barów. Natomiast wyłączone z niej będą centra handlowe. Prefekci departamentów mogą jednak nałożyć ten obowiązek, jeżeli lokalna sytuacja epidemiczna będzie wymagać zaostrzenia obostrzeń. 

Zwiększone zostaną kary za niszczenie punktów szczepień. 

Okazywanie przepustek będzie mogło obowiązywać do 15 listopada, przedłużenie tego obowiązku wymagać będzie kolejnego głosowania w parlamencie. 
Najpopularniejsze

Zobacz także