X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które weszły w życie we Francji z dniem 1 lipca 2020 roku

Artykuł wprowadzono: 30 czerwca 2020

Tradycyjnie kolejny początek miesiąca przyniesie trochę zmian dotyczących m.in. cen papierosów, gazu, zasiłku dla bezrobotnych czy wynagrodzeń przestojowych.
W lipcu rozpoczynają się także letnie wyprzedaże i kończy okres ochronny lokatorów.  

Podwyżki cen papierosów

Na 1 lipca przewidziano kolejną zmianę w cenach niektórych cen papierosów. Dotyczyć ona będzie części marek, z których niektóre podniosą, inne zaś obniżą ceny o około 10-20 eurocentów. Wśród drożejących papierosów można wymienić Winsont Classic Blue, Red i Xsphere, Elixir Blue. Natomiast potanieją produkty takich marek jak m.in. Winston Connect Blue i Red. Podrożeje także tytoń do zwijania papierosów.

Zmiany stawek odsetek ustawowych

Ustawowe stawki odsetek długu osób fizycznych, które obowiązywać będą począwszy od 1 lipca do 31 grudnia 2020, wynosić będą 3,11 proc. (3,15% dotychczas). Dla firm ich wysokość nadal wynosić będzie 0,84 proc. Odsetki te stosowane są do obliczania kar za opóźnienia w płatnościach. Dotyczą one roszczeń wynikających z orzeczeń sądowych lub odsetek związanych z zaciągniętym kredytem.

Obniżka cen gazu

Od środy regulowane ceny gazu ziemnego stosowane przez dostawcę Engie zostaną obniżone o średnio 0,3 proc. Będzie to ostatnia obniżka w tym roku. Przez kolejnych 8 miesięcy trwać będzie stopniowe wyrównywanie taryf, co doprowadzi do podwyżki cen, po historycznym spadku cen gazu ziemnego z powodu pandemii koronawirusa w Europie. Już w sierpniu ceny wzrosną o 0,2 proc.

Wynagrodzenie przestojowe, zatrudnienie praktykantów

Od przyszłego miesiąca wchodzi w życie nowy system wynagrodzeń przy długotrwałym przestoju w firmach. Ma on na celu ochronę miejsc pracy w przedsiębiorstwach znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu spowodowanego epidemią. W jego ramach pracownik otrzymywać będzie 84% wynagrodzenia netto, a pozostałymi 15% obciążona będzie zatrudniająca go firma. 
Firmy będą mogły skrócić czas pracy swoich pracowników przez okres dwóch lat w zamian za zobowiązanie zachowania miejsc pracy. System ten będzie korzystniejszy niż klasyczny system przestoju, gdyż ten, od 1 października przewiduje wypłatę wynagrodzeń w wysokości 72% pensji netto przez 6 miesięcy.
Aby skorzystać z nowego mechanizmu wynagrodzeń przestojowych, przedsiębiorstwa będą musiały zawrzeć układ zbiorowy pracy.
Firmy, które zdecydują się na zatrudnienie praktykantów w okresie od 1 lipca 2020 do 28 lutego 2021, otrzymają od państwa pomoc w wysokości 8 tys. lub 5 tys. euro w zależności od wieku zatrudnionego.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Stała kwota zasiłku dla bezrobotnych (ARE) i minimalny próg tego zasiłku dla osób odbywających szkolenie zawodowe, będą podwyższone o 0,40 proc. Kwota wynagrodzenia referencyjnego służącego do obliczania kwoty zasiłku również wzrasta o 0,40 proc. Z tej minimalnej podwyżki skorzysta 92 proc. osób poszukujących pracy, czyli ok. 3 mln osób.

Oznakowanie samochodów ciężarowych

Samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będą musiały posiadać oznakowanie ostrzegawcze wskazujące pieszym i rowerzystom tzw. martwe pole, w którym kierowca ma ograniczone pole widzenia. Niewywiązanie się z tego obowiązku karane będzie mandatem.

Pomoc finansowa dla sezonowych pracowników rolnych

Od 1 lipca Action Logement będzie wypłacać sezonowym pracownikom rolnym zmobilizowanym podczas epidemii koronawirusa, odnawialną trzykrotnie pomoc finansową w wysokości 150 euro miesięcznie, na zapłatę czynszu mieszkania wynajętego na czas pracy sezonowej. Wnioskować o tę pomoc będzie można, począwszy od 30 czerwca.
Ponadto grupa Action Logement objęła pracowników podlegających rolniczemu systemowi ubezpieczenia społecznego planem wsparcia z tytułu spadku dochodów na dofinansowanie opłaty czynszu czy kredytów mieszkaniowych. Kwota pomocy to 150 euro, a wypłacana będzie przez maksymalnie 2 miesiące. Ubiegać się o nią będą mogli pracownicy, których dochód nie przekracza 1,5 wysokości najniższej krajowej (Smic) i których wynagrodzenie zmniejszyło się o 15 procent.

Oprócz tych zmian, 10 lipca kończy się zimowy okres ochronny najemców, przedłużony z powodu epidemii koronawirusa. Tym samym po tej dacie wznowione będą mogły być eksmisje lokatorów oraz wstrzymanie dopływu gazu czy energii elektrycznej przez dostawcę.

15 lipca startują zaś letnie wyprzedaże we Francji. Wyprzedaże miały rozpocząć się 24 czerwca, jednak z powodu kryzysu sanitarnego podjęto decyzję o przełożeniu tej daty. Potrwają one przez 4 tygodnie do 11 sierpnia 2020.
Najpopularniejsze

Zobacz także