X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które weszły w życie we Francji 1 lipca 2014 roku

Artykuł wprowadzono: 2 lipca 2014

Tradycyjnie co sześć miesięcy we Francji, w życie wchodzą pewne zmiany dotyczące m.in. wypłat świadczeń, prawa pracy, opłat czy różnych procedur.

Co zmieniło się z dniem 1 lipca?

Pracownicy

Pracownicy w wieku powyżej 65 roku życia będą odprowadzać składki na wypadek bezrobocia w wysokości 2,4% pensji brutto.

Jeżeli po 1 lipca 2014, pracownik zawrze umowę na pół etatu, jego czas pracy będzie wynosi 24 godziny tygodniowo, zmiana nie dotyczy studentów w wieku do 26 lat, osób pracujących dla osób fizycznych, pracowników tymczasowych lub po wystosowaniu pisemnej prośby.

Osób, które zawarły umowę o pracę na pół etatu przed 1 lipca 2014, to prawo będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 roku.Świadczenia dla bezrobotnych:

Rewaloryzacja w wysokości 0,7% minimalnego zasiłku i stałej części allocation d’aide au retour à l’emploi.

W przypadku utraty pracy, jeżeli odprawa pracownika wyniesie 16.200,00 euro i więcej, zasiłek zostanie mu wypłacony dopiero po upływie 180 dni (obecnie 75 dni).

(Nie dotyczy zwolnień z powodów ekonomicznych).

Ceny gazu

Osoby które korzystają z ogrzewania na gaz, zapłacą za niego mniej o 0,3%, i mniej o 1%, jeżeli używają gazu również do gotowania i podgrzewania wody. Natomiast cena gazu wzrośnie o 6,8% dla osób korzystających z gazu wyłącznie do gotowania.

Lekarstwa

Zniesione zostaną etykietki na lekarstwach podające cenę i odsetek refundacji dokonywanej przez Securité Sociale. Te informacje będzie można znaleźć na odwrocie recepty lub na fakturze wydrukowanej w aptece.

Prawo jazdy

Podczas egzaminu na prawo jazdy, testy będą przeprowadzane przez emerytów policyjnych i żandarmerii.

Roaming

Zmniejszenie opłat za rozmowę, SMS i korzystanie z Internetu w krajach UE. Koszt minuty rozmowy wychodzącej wyniesie 0,19 euro, a przychodzącej 0,05 euro. Koszt wysłania SMS-a wyniesie ok. 0,06 euro.

Ściągniecie danych bądź korzystanie z Internetu wyniesie 0,20 euro/megabit.

Przedsiębiorcy

Koszt rejestracji firmy zostanie obniżony o połowę.

Likwidacja firmy – proces skrócony do 6 mc.

Mali przedsiębiorcy – umorzenie długu pod określonymi warunkami

Urlop macierzyński

Zostanie przedłużony o 6 mc. przy pierwszym dziecku, czyli wyniesie razem rok, pod warunkiem, że przez 6 miesięcy dziecko zostanie pod opieką matki, a kolejnych 6 mc. pod opieką ojca.

Przy drugim dziecku urlop macierzyński trwa nadal 3 lata, pod warunkiem, że drugi rodzic zajmie się dzieckiem przez 6 mc. W przeciwnym razie urlop macierzyński przy 2. dziecku zostanie skrócony do 2,5 roku.

Najpopularniejsze

Zobacz także