X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019

Artykuł wprowadzono: 29 czerwca 2019

Świadczenia dla bezrobotnych
Od 1 lipca kwoty świadczeń dla bezrobotnych wzrastają o 0,7 procenta. Tym samym najniższy zasiłek wynoszący 29,06 euro dziennie wzrośnie do 29,26 euro.

Dodatkowy urlop ojcowski dla ojców wcześniaków
Od 1 lipca tego roku ojcowie noworodków, które wymagają specjalistycznej opieki w szpitalu mogą skorzystać z dodatkowego, 30-dniowego urlopu ojcowskiego.
Ma on być wykorzystany jednorazowo, w ciągu czterech miesięcy od narodzin dziecka. Jest to urlop płatny na takich samych zasadach, jak zwykły urlop ojcowski przysługujący po przyjściu na świat dziecka.

Obniżka cen gazu
Z dniem 1 lipca dostawca energii i gazu ziemnego Engie obniża regulowane ceny gazu o średnio 6,8 proc.

Waloryzacja dodatku od ryzyka zawodowego dla personelu niemedycznego
Pracownicy niemedyczni szpitalnych oddziałów ratunkowych (pielęgniarki, salowe, kierowcy ambulansów…) otrzymają waloryzację dodatku od ryzyka zawodowego. Od 1 lipca dodatek ten wyniesie 100 euro.

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów z winietą Crit’Air 4 w Paryżu i Crit’Air 5 w aglomeracji paryskiej
Od 1 lipca tego roku w Paryżu zaczną obowiązywać kolejne ograniczenia w ruchu, tym razem dla pojazdów z winietą Crit’Air 4.
Samochody osobowe i lekkie dostawcze z winietą ekologiczną z numerem 4 nie będą mogły wjechać do Paryża w dni powszednie od godziny 8 do 20.
Natomiast samochody ciężarowe i autokary opatrzone tą winietą nie wjadą do Paryża od godziny 8 do 20 w żaden dzień tygodnia.

Od 1 lipca tego roku, pojazdy opatrzone winietą z numerem 5 nie będą mogły poruszać się po regionie paryskim. Zakaz ten będzie obwiązywał w 47 gminach Wielkiego Paryża (limit – autostrada A86) oraz na paryskiej obwodnicy i w Laskach; Bulońskim, Vincennes. W Paryżu zakaz dla tych pojazdów wprowadzono w 2017 r. Do końca 2021 roku nie będą jednka wystawiane mandaty za złamanie zakazu.

Wzmocnienie kontroli emisji spalin
Z dniem 1 lipca wzmocnione zostają przeprowadzane podczas badania technicznego pojazdów testy emisji spalin w samochodach z silnikiem Diesla.

Opłaty karne stosowane przez banki
Limit opłat karnych pobieranych przez bank za m.in. przekroczenie dostępnych środków na rachunku, limitu debetowego czy odrzucenie czeku bądź przelewu będzie wynosić 20 euro miesięcznie, i maks. 200 euro rocznie. Ograniczenie opłat bankowych dotyczyć będzie klientów w trudnej sytuacji finansowej, którzy skorzystają z oferty w cenie max. 3 euro miesięcznie, gwarantującej podstawowe usługi bankowe.

Referencyjne stawki czynszów w Paryżu
Aby ograniczyć niekontrolowany wzrost czynszów w Paryżu wprowadzone zostają referencyjne stawki za wynajem. Wymagana przez właściciela mieszkania kwota czynszu nie będzie mogła przekroczyć stawki czynszu referencyjnego o więcej niż 20 proc. W przeciwnym wypadku podlegać on będzie karze grzywny w wysokości od 5 do 15 tys. euro.

Eko kredyt dostępny dla większej liczby osób
Kredyt z zerową stawką oprocentowania (Eco-PTZ), o który dotychczas można było ubiegać się, by sfinansować prace izolacyjne, domu lub mieszkania powstałego przed rokiem 1990 i będącego głównym miejscem zamieszkania, od 1 lipca będzie udzielany już dla wszystkich mieszkań wybudowanych od ponad 2 lat.

Ponadto jego spłata rozłożona będzie na 15 lat. O kredyt ten będzie można ubiegać się, również, by sfinansować prace izolacyjne podłóg w lokalach znajdujących się na parterze.
Najpopularniejsze

Zobacz także