X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji z dniem 1 października 2019 roku

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji z dniem 1 października 2019 roku

Artykuł wprowadzono: 30 września 2019

Obniżka regulowanych cen gazu
Regulowane ceny gazu stosowane przez firmę Engie z dniem 1 października zostaną obniżone o średnio o 2,4 procenta.
Dla gospodarstw gotujących na gazie oznacza to oszczędność rzędu 0,6 proc. dla gotujących i ogrzewających nim wodę – o 1,4 proc., i dla ogrzewających gazem dom czy mieszkanie – o 2,5 proc.

Zmiany dotyczące obowiązkowych informacji zawartych na fakturze
Przedsiębiorcy sprzedając towar lub usługę będą musieli pamiętać o wskazaniu na wystawianej fakturze kilku dodatkowych informacji.
I tak, od 1 października na każdej fakturze obowiązkowo należy podać, oprócz adresu siedziby sprzedawcy i siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy, również adres rozliczeniowy (jeżeli różni się on od adresu siedziby nabywcy). Konieczne będzie również dodanie numeru zamówienia (bon de commande), jeżeli taki dokument został wcześniej sporządzony przez kupującego.
Nowe wymogi mają na celu przyspieszenie płatności faktur poprzez kierowanie ich od razu do odpowiedniego serwisu, który nie zawsze miesi się w siedzibie nabywcy. Za niedostosowanie się do nowych zasad wystawiania faktur grozi kara administracyjna w wysokości maksymalnie 75 tys. euro dla osób fizycznych i 375 tys. euro dla osób prawnych.
Ponadto faktura będzie musiała być wystawiona niezwłocznie po dostarczeniu towaru lub realizacji usługi.

Mikroprzedsiębiorstwa: mniejsze niż dotychczas obniżenie składek
Przy otwieraniu lub przejmowaniu działalności mikroprzedsiębiorcy mogli dotychczas korzystać z redukcji składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 75 procent w pierwszym roku działalności, następnie z 50 procent i w trzecim roku z 25 procent.
Od 1 października stawki te będą obniżone już tylko do 50 procent w pierwszym roku, 25 procent w drugim i 10 procent trzecim roku. Po trzyletnim okresie przejściowym w 2022 roku nowym mikroprzedsiębiorcom przysługiwać będzie obniżka składek w wysokości 50 procent tylko w pierwszym roku działalności.

Obniżki stawek składek ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
Dotychczas pracodawcom przysługiwała redukcja stawek składki odprowadzanej od wynagrodzenia pracownika zarabiającego mniej niż 1,6 brutto minimalnej płacy (Smic). Od 1 października niższe stawki dotyczyć będą również składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Maksymalna stawka redukcji wyniesie 4,05%.

Winda obowiązkowo od trzeciego pietra W nowych budynkach począwszy od trzeciego piętra obowiązkowo musi zostać zainstalowana winda. Dotychczas instalacja tego urządzenia była wymagane w budynkach wielokondygnacyjnych począwszy od czwartego piętra.

Nowe pracownicze programy emerytalne
Dotychczas proponowane pracownikom programy emerytalne (Perco, Perp, article 83, „Madelin”) uznane za zbyt skomplikowane, zostają zastąpione trzema nowymi:
Pierwszy z nich, zbiorowy, otwarty dla wszystkich pracowników ma zastąpić program Perco;
Drugi, to plan dedykowany dla kadry kierowniczej i menedżerów, ma zastąpić plan „article 83”.
I trzeci, to program indywidulany w formie portfela papierów wartościowych lub ubezpieczenia na życie, ma zastąpić Perp oraz dedykowaną wolnym zawodom umowę Madel.
Nowe programy, według Ministerstwa Finansów, mają być prostsze, bardziej elastyczne i korzystniejsze fiskalnie. Pracownicy, którzy posiadają już jeden z programów emerytalnych mogą zgromadzone na nim środki przetransferować na jeden z nowo powstałych.
Najpopularniejsze

Zobacz także