X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji z dniem 1 listopada

Artykuł wprowadzono: 29 października 2020

W listopadzie podrożeją wyroby tytoniowe oraz regulowane ceny gazu. Wejdą też w życie zmiany dotyczące obciążeń bankowych dla klientów, którzy napotykają trudności finansowe oraz rozpocznie się zimowy okres ochronny lokatorów.  

Podwyżka cen papierosów

Z dniem 1 listopada dojdzie do podwyżki cen papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Tym samym średnia cena paczki papierosów wyniesie 10 euro, a nawet ją przekroczy. Na przykład cena Marlboro wzrośnie z 10 do 10,4 euro, Philip Morris z 9,8 do 10,2 euro, Vogue z 10 na 10,5 euro. Podrożeje także tytoń do skręcania oraz cygara i cygaretki. 

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia w celu ograniczenia spożycia tytoniu podjęło decyzję o stopniowym podwyższaniu cen papierosów aż do osiągniecia do końca 2020 roku 10 euro. 

Podwyżka regulowanych cen gazu

Komisja regulacji energetyki (CRE) poinformowała o kolejnej podwyżce cen gazu ziemnego o średnio 1,6 procent.

Dla klientów Engie gotujących na gazie oznacza to wzrost cen rzędu 0,4 procent, dla gotujących i ogrzewających nim wodę 0,9 proc., a dla ogrzewających mieszkania o 1,7 procent. Wzrost cen spowodowany jest wzrostem cen tego surowca na rynkach międzynarodowych, w szczególności na rynku skroplonego gazu ziemnego.

Ograniczenie opłat bankowych przy przekroczeniu dostępnych środków

Od 1 listopada obciążenia bankowe nakładane będą na posiadacza rachunku dopiero od piątego tzw. incydentu bankowego, które nastąpiły w ciągu jednego miesiąca. Górny limit opłat pobieranych przez bank od uboższych klientów za przekroczenie dostępnych środków na rachunku, odrzucenie czeku bądź przelewu wyniesie 25 euro miesięcznie przez trzy miesiące.

Beneficjentami ustalenia górnego limitu kosztów bankowych będą ci klienci banków, którzy skumulowali 5 incydentów płatniczych w ciągu miesiąca (czyli już nie tylko w przypadku powtarzających się przez trzy miesiące kłopotów ze środkami na rachunku); jeśli postępowanie dotyczące niewypłacalności jest już w toku (nie tylko, jak dotychczas, już w sytuacji niewypłacalności); jeśli zostali zarejestrowani przez 3 kolejne miesiące w Banque de France, w związku z odrzuceniami płatności czekowych.

Świadczenie postojowe

Z dniem 1 listopada wysokość świadczenia postojowego miała zostać obniżona z 70% do 60% wynagrodzenia brutto. Minister pracy poinformowała jednak, że do planowanej zmiany jednak nie dojdzie z uwagi na sytuację epidemiczną i wprowadzony lockdown. Pracownicy nadal otrzymywać będą 70% ich wynagrodzenia brutto (84% netto) i 100% przy najniższej krajowej pensji. Natomiast pracodawcom zwracane będzie jak dotychczas 85% wypłaconego swoim pracownikom świadczenia. 

Początek zimowego okresu ochronnego

1 listopada rozpoczyna się zimowy okres ochronny lokatorów (trêve hivernale), który potrwa do 31 marca 2021. W tym okresie najemcy nie mogą zostać eksmitowani z zajmowanego mieszkania. Wyjątek stanowią: eksmisja z mieszkania, którego stan uznany został za zagrażający bezpieczeństwu lokatorów; otrzymanie przez najemcę lokal zastępczy; zajęcie lokalu przez „dzikich lokatorów”.

Podczas zimowego okresu ochronnego zabronione jest odcięcie prądu i gazu. 
Najpopularniejsze

Zobacz także