X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji w styczniu 2023 roku

Artykuł wprowadzono: 27 grudnia 2022

Dodatek paliwowy dla pracowników o niskich dochodach, premia dla kierowców, którzy zaczną oferować wspólne przejazdy, podwyżka najniższej płacy, ale i ceny biletu Navigo, zakaz wynajmu najbardziej energochłonnych mieszkań… te, i wiele innych zmian czeka nas w styczniu 2023 roku.  

Podwyżka płacy minimalnej 

Wysokość płacy minimalnej (SMIC) wzrośnie o 1,81 proc. od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to wzrost miesięcznej pensji o 24 euro netto (30 euro brutto).
Miesięczna płaca minimalna za 35 godzin pracy tygodniowo wzrośnie z 1329,05 do 1353,07 euro netto (1709,28 euro brutto), a stawka godzinowa brutto z 11,07 do 11,27 euro.
Będzie to automatyczny wzrost minimalnej pensji związany z inflacją, która rok do roku w listopadzie wyniosła 6,2 proc.

Bezpłatne prezerwatywy w aptekach dla osób poniżej 26 lat

Od 1 stycznia wszystkie osoby poniżej 26. roku życia będą mogły w aptekach otrzymywać bezpłatnie męskie prezerwatywy. Pierwotnie nieodpłatny dostęp do takich środków antykoncepcji i ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową miał dotyczyć osób w wieku 18-25 lat. Ostatecznie postanowiono rozszerzyć go również na osoby niepełnoletnie. 

Zakaz wynajmu najbardziej energochłonnych mieszkań

Od stycznia zaczynają obowiązywać nowe kryteria określające lokale zapewniające przyzwoite warunki mieszkaniowe. Maksymalny próg zużycia energii ustalono na 450 kWh na metr kwadratowy na rok. Zatem mieszkania klasy energetycznej G, w których roczne zużycie energii (ogrzewanie, oświetlenie, ciepła woda itp.), wynosi ponad 450 kWh na metr kwadratowy, nie będą mogły być już oferowane na wynajem. 

Zakaz ten zostanie rozszerzony już na wszystkie mieszkania klasy energetycznej G w 2025 roku, następnie na F w 2028 i E w 2034.

Już od końca sierpnia 2022 r. czynsze mieszkań energochłonnych, kategorii F i G nie mogą być podwyższane, aby nakłonić ich właścicieli do wykonania termomodernizacji lokalu.

Wydłużenie działania tarczy energetycznej

Tarcza energetyczna ograniczy wzrost cen gazu do 15 proc. od 1 stycznia 2023 r. (od 1 lutego dla energii elektrycznej). Rachunki gospodarstw domowych ogrzewanych gazem powinny wzrosnąć średnio o 25 euro miesięcznie, zamiast o 200 euro bez wprowadzenia tej tarczy cenowej. Tarcza ta dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań socjalnych, małych firm i najmniejszych gmin.

Wzrost oprocentowania PEL

Stawka oprocentowania PEL tj. mieszkaniowego planu oszczędnościowego otwartego, począwszy od 1 stycznia 2023 r., zostanie podwyższona z 1 do 2 proc. To pierwsza waloryzacja oprocentowania tego rachunku od 22 lat.

Drożeje bilet Navigo 

Bilet miesięczny Navigo dostępny na przejazdy transportem publicznym w regionie Ile-de-France, podrożeje od 1 stycznia z 75,20 do 84,10 euro, czyli o prawie 12 proc. 

Cena tygodniowego biletu Navigo wzrośnie najbardziej z 22,80 do 30 euro (+ 31,6 proc.).

Natomiast jednorazowy bilet do metra kosztować będzie 2,10 euro wobec 1,90 euro obecnie, a cena biletu sprzedawanego przez kierowcę w autobusie wzrośnie z 2 do 2,5 euro. 

Karnet 10 papierowych biletów T+ podrożeje z 16,90 do 19,10 euro, co oznacza wzrost ceny o 13,4 proc. Podwyżka biletów dla uczniów i studentów (Imagine R) będzie ograniczona do 6,7 proc.

Całkowite zniesienie podatku mieszkaniowego (taxe d’habitation)

Podatek mieszkaniowy od głównego miejsca zamieszkania, który nadal dotyczy 20 proc. najbogatszych francuskich gospodarstw domowych, od 1 stycznia 2023 r. zostanie zniesiony już dla wszystkich obywateli. Podatek ten był stopniowo obniżany od 2018 r.

Automatyczna waloryzacja progów podatkowych

Obowiązujące progi podatkowe od dochodów za 2022 rok zostaną zwiększone o 5,4 proc. Tym samym przy tym samym poziomie dochodów wielu podatników powinno w przyszłym roku zapłacić niższy podatek. Dostosowanie progów podatkowych do inflacji jest przewidziane przez prawo i ma na celu zneutralizowanie wpływu inflacji na podatki.

Koniec z jednorazowymi opakowaniami w fast foodach

Od 1 stycznia restauracje typu fast food będą musiały używać opakowań wielokrotnego użytku do serwowania posiłków i napojów spożywanych przez klientów na miejscu. 

Koniec czerwonego znaczka pocztowego

W ramach przekształcania swojej oferty francuska poczta ogłosiła wycofanie z obiegu czerwonego znaczka na list priorytetowy z dniem 1 stycznia 2023 r., uzasadniając tę decyzję m.in. zmianą nawyków klientów. Listy priorytetowe będą nadawane online, po czym drukowane przez pocztę i doręczane adresatowi…

Więcej https://www.ifrancja.fr/la-poste-zapowiada-wycofanie-z-obiegu-czerwonego-znaczka-pocztowego/ 

100 euro dla kierowców, którzy zaoferują wspólne przejazdy

Począwszy od 2023 roku kierowcy, którzy zaczną proponować innym pasażerom miejsce w swoim samochodzie, zwłaszcza na przejazd do pracy, otrzymają dodatek w kwocie 100 euro (wypłacany w dwóch ratach). Premia ta trafi do nowo zarejestrowanych kierowców na platformach carpoolingu. Aby otrzymać tę kwotę, trzeba będzie wykonać dziesięć przejazdów na dystansie poniżej 80 km w ciągu trzech miesięcy.

Więcej https://www.ifrancja.fr/plan-rozwoju-carpoolingu-100-euro-dla-kierowcow-ktorzy-zaoferuja-wspolne-przejazdy/ 

100 euro dodatku na paliwo dla osób o niskich dochodach 

Rząd wprowadza jednorazową dopłatę paliwową w wysokości 100 euro na cały rok 2023, która trafi do 10 mln osób (około połowy francuskich gospodarstw domowych) o niskich dochodach, korzystających z samochodu na dojazd do pracy. Pomoc ta zastąpi rządową zniżkę w wysokości 10 centów na litrze. 

O dopłatę wnioskować można będzie za pomocą strony urzędu podatkowego (impots.gouv.fr).

Wystarczy podać swój numer identyfikacji podatkowej, numer rejestracyjny samochodu oraz złożyć honorowe oświadczenie, że samochód jest potrzebny na dojazd do pracy. Dopłata zostanie wypłacona bezpośrednio na konto beneficjenta.

Więcej https://www.ifrancja.fr/premier-zapowiada-100-euro-doplaty-do-paliwa-dla-osob-o-niskich-dochodach/ 

Ograniczenia dotyczące akwizycji telefonicznej

Od 1 stycznia 2023 r. platformy telemarketingu nie będą już mogły dzwonić do potencjalnych klientów z numerów zaczynających się od 06 lub 07, kojarzonych powszechnie z numerami telefonów komórkowych. Akwizytorzy będą musieli używać wyłącznie numerów zaczynających się od 09 (0937-, 0938- lub 0939-) zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty (Arcep). Numery te mogą być również wykorzystywane do wysyłania klientom wiadomości dotyczących doręczanie paczek, przybycia zamówionego kierowcy.

Zakaz mielenia żywcem piskląt

Od 1 stycznia wszystkie francuskie wylęgarnie kur niosek muszą już być wyposażone w technologie umożliwiające określanie płci zarodka w jajku, w celu wyeliminowania samców, zanim się wyklują i pozbywania się kogucików mieląc je żywcem.

Podwyżka emerytur dla 14 mln osób

Kwota emerytury podstawowej wzrośnie o 0,8 proc. dla osób należących do kas ubezpieczenia społecznego jak: CNAV, CNRACL, CNAVPL, SRE lub ASPA. Łącznie z podwyżki skorzysta 14 mln emerytów. Ostania waloryzacja emerytur we Francji miała miejsce w lipcu 2022 roku i wyniosła 4 proc.

Podwyżka dotyczy również zasiłku solidarnościowego dla osób starszych minimum vieillesse.

Zmiana nazwiska 

Publikacja informacji o zmianie nazwiska w Dzienniku Urzędowym od 1 stycznia będzie bezpłatna. Dotychczas jej koszt wynosił 110 euro.

Rozszerzenie programu badań przesiewowych noworodków

Profilaktyczne badania przesiewowe noworodków pozwalają na wczesne wykrycie wielu wrodzonych wad i chorób. Dotychczas prowadzono je w kierunku wykrycia 6 rzadkich chorób oraz trwałej głuchoty. Od 1 stycznia 2023 r. zostaną one rozszerzone o 7 dodatkowych jak: 

homocystynuria, leucynoza, tyrozynemia typu 1, kwasica izowalerianowa (IVA), kwasica glutarowa typu 1, deficyt LCHAD (niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) oraz niedobór karnityny.

Od przyszłego roku przeprowadzka możliwa bez zmiany numeru telefonu stacjonarnego

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną złagodzone ograniczenia geograficzne numerów stacjonarnych, umożliwiając zachowanie numeru w przypadku przeprowadzki na terenie Francji metropolitalnej.

W zakresie numeracji stacjonarnej Francja metropolitalna podzielona jest na 5 obszarów geograficznych. Numer 01 reprezentuje region Île-de-France, 02 obszar północno-zachodni, 03 północno-wschodni, 04 południowo-wschodni, a 05 południowo-zachodni. Tym samym na przykład numer telefonu stacjonarnego mieszkańca Paryża zaczyna się od 01, a Lyonu od 04. Począwszy od stycznia 2023 roku, każda osoba przeprowadzająca się nawet do innego obszaru geograficznego będzie mogła zachować swój dotychczasowy numer telefonu stacjonarnego.

Pożyczka na zakup elektryka

Od 1 stycznia 2023 r. w strefach niskoemisyjnych (zones à faibles emissions) ruszy eksperyment z pożyczką z zerowym oprocentowaniem na zakup pojazdu elektrycznego lub hybrydowego. 

Przy zakupie samochodu o maksymalnej wartości wynoszącej 45 tys. euro lub w przypadku furgonetki 60 tys. euro, pożyczka może osiągnąć kwotę 30 tys. euro, spłacaną w ciągu 7 lat. 

Beneficjentami pożyczki mogą być osoby, których kwota dochodów na część fiskalną nie przekracza 14 tys. euro rocznie lub mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których obrót nie przekracza 2 mln euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także