X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji w lutym 2023 roku

Artykuł wprowadzono: 26 stycznia 2023

Każdy miesiąc przynosi szereg zmian dotyczących różnych aspektów codziennego życia. Do tych pozytywnych należy zaliczyć wzrost oprocentowania rachunków oszczędnościowych Livret A i LEP czy ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej. Dodatkowo wejdzie w życie reforma dotycząca okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnych, a przejazdy autostradami podrożeją. 

Skrócenie czasu pobierania zasiłku dla bezrobotnych 

Od 1 lutego 2023 r. okres pobierania świadczenia będzie dostosowywany do warunków panujących na rynku pracy. Tym samym, jeżeli sytuacja będzie korzystna (stopa bezrobocia poniżej 9 proc. lub będzie regularnie spadać przez trzy kwartały), wówczas okres ten będzie krótszy. 

Dotychczas okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych wynosił maksymalnie 24 miesiące dla osób poniżej 53. roku życia, 30 miesięcy dla osób w wieku 53-54 lata i 36 miesięcy dla osób powyżej 55. roku życia. Biorąc pod uwagę spadek bezrobocia (obecnie 7,3 proc.), osoby, które zarejestrują się w urzędzie pracy od 1 lutego, będą mogły pobierać zasiłek przez okres 25 proc. krótszy (z zachowaniem 6-miesiecznego minimalnego okresu zasiłkowego).

Na przykład nowo zarejestrowanemu bezrobotnemu, któremu w dotychczasowym systemie przysługiwałoby 12 miesięcy zasiłku, pobierać będzie on go mógł już tylko przez 9 miesięcy.

Natomiast kiedy stopa bezrobocia wzrośnie powyżej 9 proc. lub nastąpi jej wzrost o 0,8 punktu w ciągu kwartału, długość okresu zasiłkowego powróci do pierwotnego poziomu.

Wysokość świadczeń dla bezrobotnych i wymaganego okres pracy do ich uzyskania pozostają bez zmian.

Rachunek Livret A, LEP

Z dniem 1 lutego 2023 r. oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Livret A wzrośnie z 2 do 3 proc. Oprocentowanie tego najbardziej popularnego wśród Francuzów rachunku w styczniu ubiegłego roku zostało podniesione z 0,5 do 1 procenta, po czym ponownie w sierpniu do 2 procent.

Ponadto z 4,6 proc. do 6,1 proc. wzrośnie stawka oprocentowania Ludowego Rachunku Oszczędnościowego (LEP), którego posiadaczami są osoby o niskich zarobkach. 

Maksymalna kwota zdeponowanych środków na tym rachunku wynosi 7700 euro, można ją przekroczyć wraz z kumulacją odsetek naliczanych co dwa tygodnie.

Drożej na bramkach na autostradach

Za korzystanie z francuskich autostrad, począwszy od 1 lutego, kierowcy zapłacą średnio o 4,75 proc. drożej. W lutym ubiegłego roku stawki wzrosły o średnio 2 proc. 

Wysokość tych podwyżek jest co roku negocjowana między francuskim Ministerstwem Transportu a koncesjonariuszami. Obliczane są one z uwzględnieniem części (ok. 70 proc.) inflacji oraz planowanych inwestycji. 

Aby zrekompensować wyższe opłaty, zarządcy autostrad podjęli decyzję o zwiększeniu z 30 do 40 proc. zniżki przyznawanej kierowcom wykonującym miesięcznie co najmniej 10 przejazdów w obie strony na tej samej trasie oraz o przyznaniu 5 proc. zniżki przez rok dla pojazdów elektrycznych korzystających z autostrad zarządzanych przez Sanef (Towarzystwo autostrad północnej i wschodniej Francji) oraz APRR (Autostrady Paryż-Ren-Rodan).

Tarcza taryfowa dla cen energii elektrycznej

Francuski rząd podjął decyzję o zamrożeniu podwyżek regulowanych cen energii elektrycznej na poziomie 15 procent. Tarcza taryfowa dotyczyć będzie „wszystkich gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań socjalnych, małych firm i najmniejszych gmin”. 

Dzięki niej rachunki dla gospodarstw domowych ogrzewanych prądem wzrosną o ok. 20 euro miesięcznie, zamiast około 180 euro. 

Taux d’usure: maksymalne oprocentowanie kredytu 

Od 1 lutego do 1 lipca 2023 r., aby umożliwić dostosowanie wysokości maksymalnego oprocentowania kredytów do szybkiego wzrostu stóp procentowych, Banque de France będzie przeprowadzał waloryzację stawek co miesiąc, zamiast kwartalnie.

Stawka ta dotyczy kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, debetu na rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych itp.

SNCF: Zmiana warunków sprzedaży biletów 

Począwszy od 1 lutego, francuskie koleje wprowadzają zmiany w warunkach sprzedaży biletów: bezpłatna zmiana lub zwrot biletu będą możliwe maksymalnie na siedem dni przed datą podróży (wobec na trzy dni obecnie). 

W ten sposób SNCF chce zapewnić zwolnienie miejsca w pociągu na tyle wcześnie, aby ktoś inny mógł z niego skorzystać. Opłata za zmianę lub zwrot kosztu biletu wzrośnie z 15 do 19 euro.

Droższe taksówki
Stawki za przejazd taksówkami zwykle w lutym ulegają zmianie. I tak w przyszłym miesiącu użytkownicy taksówek zapłacą za każdy przejechany kilometr 1,21 euro, zamiast 1,12 euro.  

Wzrosną stawki za przejazd na trasie Paryż – paryskie lotniska:

kurs z lotniska Roissy-CDG do prawobrzeżnego Paryża wyniesie 55 euro, 

kurs z lotniska Roissy-CDG do lewobrzeżnego Paryża – 62 euro, 

kurs z lotniska Orly do Paryża prawobrzeżnego – 41 euro i do lewobrzeżnego – 35 euro.

Opłata czasowa (przy powolnej jeździe w korku, oczekiwaniu) wzrośnie z 37,46 do 38,96 euro za godzinę.

Natomiast bez zmian pozostaną m.in. minimalna opłata za kurs (7,30 euro) czy opłata początkowa (4,18 euro).

Dotacje na termomodernizację budynku (MaPrimeRénov)

Pułap kosztów docieplenia budynków mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia energii, które mogą być dofinansowane z programu MaPrimeRénov, zostanie podwyższony w związku ze wzrostem cen:

Dla MaPrimeRénov Sérénité (na docieplenie pozwalające na zaoszczędzenie co najmniej 35 proc. energii), pułap kosztów wzrośnie z 30 tys. do 35 tys. euro.

Dla MaPrimeRénov Copropriétés (na docieplenie części wspólnych) wzrośnie on z 15 tys. do 25 tys. euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także