X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji w grudniu 2020 r.

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji w grudniu 2020 r.

Artykuł wprowadzono: 30 listopada 2020

Od 1 grudnia ponownie wzrastają regulowane ceny gazu oraz zmieniają się ceny niektórych wyrobów tytoniowych. Grudzień przyniesie również możliwość swobodnego wypowiedzenia umowy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i wypłatę premii świątecznej. 

Kolejna podwyżka regulowanych cen gazu

Od 1 grudnia 2020 r. regulowane taryfy gazu, stosowane przez dostawcę ENGIE wzrastają o średnio 2,4% w stosunku do taryf obowiązujących od 1 listopada 2020 r. Wzrost ten wyniesie 0,6% dla klientów używających gazu do gotowania, 1,4% dla korzystających z gazu do gotowania i podgrzewania wody oraz 2,5% dla ogrzewających gazem mieszkania czy domy.

Ponadto od jutra zniesione zostają regulowane taryfy gazu dla odbiorców profesjonalnych. Ci z nich, którzy do tego czasu nie zawrą umowy z innym dostawcą, zostaną automatycznie objęci stawkami kształtowanymi według cen rynkowych i stosowanymi przez ich dotychczasowego dostawcę.

Niewielkie zmiany w cenie papierosów

Po podwyżkach cen papierosów i tytoniu w listopadzie, w grudniu, ceny niektórych z nich ulegną zmianie. Zmiana dotyczy głównie papierosów Camel, których cena spadnie z 10,30 do 10,20 euro.

Wypłata premii świątecznej

Premia świąteczna, z Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF) i kasy rolniczego ubezpieczenia (MSA) zostanie wypłacona w okresie od 11 do 14 grudnia. Świadczenie to przysługuje osobom o niskich dochodach, które w grudniu lub w listopadzie tego roku otrzymały jedno z takich świadczeń jak:
RSA (Revenu de solidarité active) – zapomoga socjalna;
Prime forfaitaire pour reprise d’activité – dodatek z tytułu powrotu do pracy;
ASS (Allocation de solidarité spécifique) – zasiłek solidarnościowy przyznawany po wygaśnięciu prawa do świadczenia dla bezrobotnych;
AER (Allocation équivalent retraite) – zasiłek dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale wypracowały pełną emeryturę.

Wysokość premii wynosi:
Dla bezdzietnej osoby samotnej: 152,45€
Pary bezdzietnej lub osoby samotnie wychowującej jedno dziecko: 228,67€
Pary z jednym dzieckiem lub osoby samotnie wychowującej dwoje dzieci: 274,41€
Pary z dwójką dzieci: 320,14€
Pary z trójką dzieci: 381,12€
Pary z czwórką dzieci: 442,10€
Osoby samotnie wychowującej troje dzieci: 335,39€
Osoby samotnie wychowującej czworo dzieci: 396,37€
Dla kolejnego członka rodziny: 60,98€.

Wypowiedzenie umowy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Począwszy od 1 grudnia, nie będzie już konieczne oczekiwanie do końca terminu umowy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, aby ją wypowiedzieć.
Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy będą mogły teraz wypowiedzieć umowę zawartą od ponad roku w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów, nie zaś tylko w dniach poprzedzających jej termin.
Zmiany tej można dokonać samemu lub za pośrednictwem innego towarzystwa ubezpieczeń dodatkowych.
Takie ułatwienia w wypowiedzeniu umów dotyczą już ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych.

Modyfikacja wysokości ulgi podatkowej

Do 8 grudnia możliwe są zmiany wysokości ulg podatkowych. Ulga podatkowa od dochodu przysługuje przy zatrudnieniu pomocy domowej lub przekazaniu darowizny na rzecz jednego, lub kilku stowarzyszeń. W styczniu państwo wypłaca zaliczkę w wysokości 60 proc. tej kwoty. Jeśli w 2020 roku wydatki z tym związane spadły, do 8 grudnia można zmniejszyć ich kwotę, w celu uniknięcia konieczności zwrotu nadpłaty w przyszłym roku.
Najpopularniejsze

Zobacz także