X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które wchodzą w życie we Francji 1 września 2020

Artykuł wprowadzono: 31 sierpnia 2020

Z dniem 1 września wchodzi w życie kilka zmian dotyczących m.in. cen papierosów, podwyżki gazu, obowiązku noszenia maseczek w miejscach pracy. Natomiast odroczono planowane na ten dzień wejście w życie reform dodatku mieszkaniowego (APL) i świadczeń dla bezrobotnych.

Zmiany cen papierosów i tytoniu

Ceny większości marek papierosów pozostają bez zmian. Niemiej, kilka z nich drożeje o 10 centów bądź też tanieje o 20 centów. Na przykład paczka 20 sztuk papierosów Lucky Strike Bleu oraz Red Classic, zamiast 9,60 euro kosztować będzie 9,40 euro, natomiast cena tytoniu marki Al Fakher z 7,50 euro wzrośnie do 8,50 euro.

Podwyżka regulowanych cen gazu ziemnego

Klienci operatora Engie kolejny raz skazani są na podwyżkę gazu ziemnego, tym razem o 0,6 procent.
Dla gospodarstw gotujących na gazie oznacza to wzrost cen rzędu 0,2 procent, dla gotujących i ogrzewających nim wodę o 0,4 proc., i dla ogrzewających mieszkania o 0,7 proc. Stopniowy wzrost cen gazu jest mechanizmem mającym na celu złagodzenie znacznych podwyżek taryf, które mogą wystąpić pod koniec tego roku. 

Koniec świadczeń postojowych w sektorze pomocy domowej

Począwszy od 1 września osoby prywatne zatrudniające osoby do opieki nad dzieckiem, prac domowych czy ogrodowych nie będą mogły już korzystać z systemu świadczeń postojowych. Dotychczas pracodawcy tych osób mieli prawo do ubiegania się od państwa o zwrot 80 proc. zapłaconych, lecz faktycznie nieprzepracowanych godzin przez zatrudnione u nich osoby. 

Termorenowacja domów: Koniec z akwizycją telefoniczną

Rząd zakazuje akwizycji telefonicznej firmom proponującym termorenowację budynku, sprzedaż kotłów oraz paneli fotowoltaicznych. Zakaz jest pokłosiem wzrostu o 20 procent skarg dotyczących oszustw lub nadużyć w tym sektorze.

Telemarketing dotyczących innych sektorów pozostaje dozwolony.

Obowiązkowe maseczki ochronne w miejscach pracy

Od 1 września obowiązywał będzie nakaz zakrywania ust i nosa w zamkniętych, wspólnych pomieszczeniach firm, z wyjątkiem biur zajmowanych tylko przez jedną osobę.
Pracownicy będą musieli nosić maseczki wszędzie tam, gdzie spotykają swoich kolegów tj. na korytarzach, w szatni, w otwartych biurach typu open space oraz podczas zebrań.

Naczelna Rada ds. Zdrowia ma jednak umożliwić wyjątki od tej reguły, w przypadkach, gdy zakrywanie ust i nosa podczas pracy, jest dla pracownika bardzo obciążające.

W związku z tym, że maseczka stanowić będzie część osobistego wyposażenia ochronnego pracownika, jej koszt obciążał będzie pracodawcę. Niepodporządkowanie się wymogowi noszenia maseczki będzie mogło być uznawane za przewinienie pracownika.  

Obowiązkowe maseczki ochronne dla nauczycieli, gimnazjalistów i licealistów

W nowym roku szkolnym noszenie maseczek ochronnych dotyczyło będzie wszystkich nauczycieli, również opiekunów przedszkolnych oraz gimnazjalistów i licealistów.

Bilet Navigo w cenie 24 euro na rok dla dzieci z regionu Ile-de-France

Dzieci mieszkające w regionie Ile-de-France, w wieku poniżej 11 lat mogą skorzystać ze specjalnego biletu Imagine R Junior w cenie 24 euro na rok, który umożliwi im korzystanie ze wszystkich środków transportu publicznego (metro, autobusy, tramwaje, pociągi, RER, z wyjątkiem Orlyval, Vea Disney, Open Tour, Cars Rouges) w tym regionie.

Bilet można wykupić za pośrednictwem strony iledefrance-mobilites.fr

Reformy, które zostały odroczone do 1 stycznia 2021 r.

Reforma dodatku mieszkaniowego APL (aide personnalisée au logement).
Reforma APL, która wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku nie będzie dotyczyć kryterium dochodowego. Zmieni się natomiast, brany pod uwagę w obliczeniu dodatku, okres referencyjny, tak, by kwota zasiłku odpowiadała aktualnej sytuacji jego beneficjenta. Aktualnie dochody brane pod uwagę przy obliczaniu stawki APL, to dochody sprzed dwóch lat. Od 1 stycznia przyszłego roku liczyć będą się te, z ostatnich 12 miesięcy.

Reforma świadczenia dla bezrobotnych, jej druga część ma dotyczyć obliczania dziennego wynagrodzenia referencyjnego, które służy jako podstawa do obliczenia zasiłku. Po wejściu w życie reformy nie powinno ono już być obliczane na podstawie dni przepracowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale na podstawie średniego miesięcznego dochodu uwzględniającego przepracowane dni, ale także okresy, podczas których świadczeniobiorca nie pracował. W związku z tym im więcej beneficjent świadczenia skumulował krótkich umów i okresów bez pracy, tym wyższe będzie ryzyko, że zasiłek będzie niższy, ale okres jego wypłacania wydłuży się. Odroczenie reformy powoduje także zawieszenie już wprowadzonych w listopadzie 2019 roku zmian dla osób, które utraciły pracę w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020. 
Najpopularniejsze

Zobacz także