X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany, które przewiduje reforma liceów zawodowych

Artykuł wprowadzono: 4 maja 2023

Emmanuel Macron przedstawił założenia reformy liceów zawodowych, która ma zwiększyć ich atrakcyjność i umożliwić skuteczne wprowadzanie absolwentów na rynek pracy. W ramach reformy na te szkoły przewidziano dodatkowy miliard euro rocznie. 

Prezydent Macron wybrał liceum techniczno-zawodowe w Saintes (Charentes-Maritimes), aby zaprezentować szereg działań mających na celu reformę kształcenia zawodowego. 

„Liceum zawodowe boryka się z wieloma trudnościami” – stwierdził prezydent, przypominając, że co roku we Francji profil zawodowy wybiera jedna trzecia licealistów, około 30 proc. z nich rezygnuje z nauki w trakcie, a mniej niż 40 proc. absolwentów udaje się znaleźć pracę po sześciu miesiącach.

Reforma opiera się na trzech głównych celach: walka z porzuceniem szkoły, lepsza integracja zawodowa oraz waloryzacja większego „zaangażowania” nauczycieli.

Od przyszłego roku nauczyciele liceów zawodowych będą proponować zajęcia dla uczniów od drugiej klasy college’u mające na celu poznawanie zawodów. Dla rodzin uczniów dostępne będą także informacje dotyczące możliwości, jakie oferuje dany kierunek zawodowy. 

Reforma przewiduje również zwiększenie pomocy dla uczniów mających trudności, dzięki bardziej zindywidualizowanym zajęciom i nauczaniu dostosowanemu do ich potrzeb.

Aby przeciwdziałać porzuceniu szkoły, wprowadzony zostanie system umożliwiający współpracę między nauczycielami, agencjami lokalnymi i szkołami drugiej szansy.

Z kolei w porozumieniu z każdym regionem opracowana zostanie mapa kierunków kształcenia dostosowana do rzeczywistej sytuacji gospodarczej, aby zachować tylko te, które oferują wysoki wskaźnik zatrudnienia.

Aby zwiększyć atrakcyjność kierunków technicznych, prezydent proponuje wynagrodzenie dla uczniów-stażystów od przyszłego roku szkolnego. Kwota ta, pokrywana przez państwo, wynosić będzie od 50 do 100 euro za tydzień, w zależności od klasy. Ponadto, dla uczniów ostatniej klasy liceum zwiększona zostanie elastyczność nauczania. Ci, którzy zaraz po ukończeniu liceum rozpoczną pracę, będą mieli wydłużony staż o 50 proc., a ci, którzy kontynuują naukę, będą mieć cztery dodatkowe tygodnie zajęć.

W ramach reformy przewidziano również wzmocnienie współpracy między liceami zawodowymi a przedsiębiorstwami, poprzez zakładanie „biur przedsiębiorstw” w każdej szkole, aby pomagać młodym ludziom w znajdywaniu praktyk. Jednocześnie zwiększone zostanie zatrudnienie nauczycieli związanych ze światem przedsiębiorstw.

Emmanuel Macron przypomniał również o obiecanej podwyżce wynagrodzeń dla nauczycieli od 100 do 230 euro netto miesięcznie. Oprócz pensji będą oni mogli otrzymać dodatkowo do 7500 euro brutto rocznie pod warunkiem podejmowania się zastępstw lub dodatkowych misji edukacyjnych.  (KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także