X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych

Artykuł wprowadzono: 13 kwietnia 2023

Napiwki, stawki kilometrówek, koszty wspólnych przejazdów, godziny RTT, godziny nadliczbowe zwolnione z podatku, progi podatkowe – tego dotyczą nowości, które czekają na podatników, którzy przymierzają się do wypełnienia deklaracji podatkowych za rok 2022.

Od czwartku, 13 kwietnia można składać wstępnie wypełnioną deklarację podatkową na stronie internetowej impots.gouv.fr. za dochody z 2022 roku. Deklaracje papierowe będą wysyłane do podatników pocztą od 6 do 25 kwietnia 2023 r.

W tym roku wprowadzono kilka zmian, które mogą wpłynąć na wysokość podatku dochodowego. Pierwsza z nich dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy po zniesieniu podatku mieszkaniowego od głównego miejsca zamieszkania (taxe d’habitation) powinni wypełnić nową deklarację celem zidentyfikowania lokali mieszkalnych, które nadal podlegają opodatkowaniu. Ostateczny termin złożenia tej deklaracji upływa 30 czerwca 2023 r.

Progi podatkowe podniesione zostały o 5,4 proc., dostosowując je do stopy inflacji. Dzięki temu najskromniejsze gospodarstwa, których wynagrodzenie wzrosło tylko o wysokość inflacji, nadal nie będą objęte podatkiem dochodowym, a osoby, które nie dostały podwyżki, zapłacą niższy podatek.

Nowa wysokość progów podatkowych:
Roczny dochód                              Stawka podatku
1. do 10 777 €                                 0%
2. od 10 778 € do 27 478 €                      11%
3. od 27 479 € do 78 570 €                     30%
4. od 78 571 € do 168 994 €                   41%
5. powyżej 168 994 €                               45%

Wzrost stawek kilometrowych również wzrośnie o 5,4 proc. dla gospodarstw domowych podlegających opodatkowaniu i korzystających z prywatnego samochodu do dojazdu do pracy.
Napiwki otrzymane w 2022 roku przez pracowników zarabiających do 1,6 wysokości Smic (najniższej płacy) zostały zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie.
Ponadto koszty poniesione przez pracownika korzystającego ze wspólnych przejazdów na dojazd do pracy stanowią obecnie koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że zdecyduje się on na odliczenie kosztów rzeczywistych (frais réels).

Prywatne firmy mogą teraz oferować swoim pracownikom zamianę niewykorzystanych dni skróconego czasu pracy (RTT) na wynagrodzenie. Godziny te są płatne jak nadgodziny i są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i z podatku dochodowego, do limitu 7500 euro (wliczając nadgodziny i dodatkowe godziny). Rozwiązanie to dotyczy tylko pracowników sektora prywatnego i dni odpoczynku lub RTT wykupionych między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2025 r. Do kwoty 7500 euro wzrósł także pułap zwolnionych z podatku nadgodzin lub dodatkowych godzin za rok 2022.
Ostatnia zmiana to podwyższenie z 2300 do 3500 euro na dziecko, pułapu ulgi podatkowej na koszty opieki nad dzieckiem do lat 6.

Dla przypomnienia
Terminy składania deklaracji online zależą od departamentu zamieszkania podatnika:
– do 25 maja do godz. 23:59 (dep. 01-19) i nierezydenci,
– do 1 czerwca do godz. 23:59 (dep. 20-54),
– do 8 czerwca do godz. 23:59 (dep. 55-974/976)).
Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji podatkowej online, termin składania deklaracji papierowych upływa 22 maja 2023 r., niezależnie od miejsca zamieszkania.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także