X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zgromadzenie Narodowe za zakazem przemocy cielesnej wobec dzieci

Zgromadzenie Narodowe za zakazem przemocy cielesnej wobec dzieci

Artykuł wprowadzono: 30 listopada 2018

W nocy z czwartku na piątek Zgromadzenie Narodowe przegłosowało projekt ustawy zakazującej stosowania przemocy cielesnej wobec dzieci, takiej jak klapsy czy policzkowanie, w celach edukacyjnych,

Projekt ustawy przeciwko „zwykłej przemocy edukacyjnej” zgłoszony przez partię MoDem (Ruch Demokratyczny), to krótki tekst składający się z dwóch artykułów, który wywoływał niejedną debatę we francuskim parlamencie. Ostatecznie, po wielu posiedzeniach Zgromadzenie Narodowe prawie jednogłośnie opowiedziało się za jego przyjęciem, rejestrując jedynie jeden głos przeciw, oddany przez Emmanuelle Ménard ze Zjednoczenia Narodowego.

Pierwszy z nich dotyczy wpisania do Kodeksu Cywilnego artykułu dotyczącego władzy rodzicielskiej. Zgodnie z nim „władza rodzicielska sprawowana jest bez stosowania przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej wobec swoich dzieci”.

Drugi natomiast przewiduje przygotowanie i złożenie w parlamencie raportu rządowego zawierającego „ocenę potrzeb oraz środków niezbędnych do wdrożenia polityki uświadamiania, wspierania i szkolenia w zakresie rodzicielstwa dla przyszłych rodziców”.

Według Maud Petit, polityk należącej do partii MoDem, ustawa ma „cel pedagogiczny”. Jej sprzymierzeńcy podkreślają, iż tysiące nieletnich pada ofiarą przemocy – zarówno znęcania psychicznego, jak i fizycznego, dlatego też jest ona krokiem, w kierunku przyszłych debat na temat przemocy domowej oraz praw dziecka.
Dla członków partii prawicowych natomiast artykuły są zupełnie bezużyteczne, gdyż za bardzo ingerują w prywatność obywateli będących rodzicami.

W roku 2015 Rada Europy i w 2016 Komitet ONZ ds. dzieci już zwracały uwagę na temat kar cielesnych we Francji. Przyjęcie formalnego zakazu tak zwanej cielesnej przemocy edukacyjnej pozwoliłoby Francji dostosować się do międzynarodowych traktatów, jak również zmniejszyć odsetek rodziców stosujących kary cielesne wobec swoich dzieci (według Fondation pour l’Enfance to aż 85% francuskich rodziców) oraz ryzyka katastrofalnych konsekwencji dla rozwoju w okresie dzieciństwa. Ponadto, gdy formalny zakaz trafi do Senatu i zostanie przyjęty podczas procesu legislacyjnego, Francja stanie się 55 krajem, który zakaże kar cielesnych.

Julia Skowron
Najpopularniejsze

Zobacz także