X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zbliża się okres płacenia podatków we Francji

Artykuł wprowadzono: 12 sierpnia 2014

Sierpień i początek września jest okresem, w którym podatnicy otrzymują avis d’imposition, czyli ostatnie rozliczenie podatkowe.


I tak, dla osób które złożyły deklaracje przez Internet i nie podlegają opodatkowaniu, dokument jest dostępny na stronach portalu, od 11 sierpnia 2014 r. Ta data dotyczy również osób podlegających opodatkowaniu, którzy nie płacą go miesięcznie.

Do deklarujących na papierze, niepodlegających opodatkowaniu dokument przyjdzie pocztą najpóźniej 5 września, a 25 sierpnia dotrze do podlegających opodatkowaniu, ale nie płacących go w miesięcznych ratach, i w końcu 9 września, do tych płacących podatek w miesięcznych ratach.

Ponadto w dniu 15 września mija termin płatności podatku od majątku (ISF- dotyczy majątku o wartości między 1,3 i 2.57 mln € (od majątków których wartość przekracza 2,57 mln euro, ISF jest płacony zaraz po deklaracji)). Natomiast do 20 września podatek ISF muszą zapłacić ci, którzy płacą go przez Internet.

W październiku przyjdzie czas na podatek od nieruchomości, należy zapłacić go przed 15 (na papierze) i przed 20 (przez Internet).

W listopadzie, miedzy 17 a 22, należy odprowadzić podatek lokalny tzw. taxe d’habitation i abonament RTV.


W 2013 roku, państwo zebrało 66,98 mld euro w ramach podatku dochodowego, co oznacza wzrost o 12,6% w stosunku do 2012 r. Podatek od majątku, w ubiegłym roku zasilił kasy państwowe o 4,4 mld euro, według prognoz w 2014 rządu przewiduje zebrać 5,3 mld euro. Wzrost ten wynika częściowo z powrotu uciekinierów podatkowych.

podatki - iFrancja
Najpopularniejsze

Zobacz także