X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zbieranie grzybów we francuskich lasach. Co mówi prawo?

Zbieranie grzybów we francuskich lasach. Co mówi prawo?

Artykuł wprowadzono: 10 października 2019

Grzybobranie jest jednym z ulubionych zajęć i tradycją Francuzów. Jednak zbieranie grzybów we francuskich lasach wymaga respektowania określonych prawnie reguł.

We Francji trzy czwarte lasów należy do prywatnych właścicieli, pozostała ich część jest własnością państwa lub władz lokalnych.
Mimo że grzyby rosną bez interwencji człowieka, są one własnością właściciela danego terenu, według artykułu 547 kodeksu cywilnego. Większość z nich nie sprzeciwia się ich zbieraniu na swoim terenie, pod warunkiem zachowania “ilościowego” umiaru.

Jeżeli przy wejściu do lasu napotkamy znak zakazujący zbierania grzybów, oczywiście lepiej będzie dostosować się do zakazu. W przeciwnym wypadku ich zbieranie uznane zostanie za kradzież, za którą grozi grzywna w wysokości 150 euro. Nawet gdy na danym terenie nie napotkamy stosownego znaku lub teren nie będzie ogrodzony, ryzykujemy taką samą karą, gdyż właściciel terenu nie ma obowiązku ogrodzenia swojego terenu. Żeby szukać grzybów na prywatnym terenie bez stresu lepiej zwrócić się o zgodę właściciela, chociaż, jak już wspomnieliśmy, generalnie zbieranie ich na swój własny użytek, i czyniąc to prawidłowo, czyli bez uszkadzania grzybni i grzybów, jest przez nich tolerowane.

Przed wybraniem się na grzyby warto udać się do merostwa lub prefektury, gdyż urzędy te, jak również parki narodowe i regionalne, mogą czasowo wydać zakaz zbierania niektórych gatunków grzybów na danym terenie. Otrzymamy więc tam stosowną informację bądź w razie potrzeby poprosimy o pozwolenie.

Na terenach będących własnością gmin mieszkańcy tych gmin mają prawo zbierać grzyby – według artykułu 542 kodeksu cywilnego.

Natomiast w lasach państwowych, które są wspólnym dobrem, grzyby można zbierać na własny użytek, to znaczy nie plądrując lasu pozbawiając innych możliwości napełnienia koszyka.

Według artykułu R163-5 kodeksu leśnego, można zebrać do 5 litrów/kg grzybów dziennie na rodzinę. Zapis ten przewiduje natomiast karę grzywny w wysokości 750 euro, jeżeli zostaniemy skontrolowani z koszem zawierającym od 5 do 10 litrów grzybów. To nie wszystko – zebranie ich w ilości ponad 10 litrów jest już wykroczeniem zagrożonym grzywną do 45 tys. euro i karą 3 lat pozbawienia wolności. 
Najpopularniejsze

Zobacz także