X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zaświadczenie od pracodawcy konieczne w środkach transportu publicznego Ile-de-France

Zaświadczenie od pracodawcy konieczne w środkach transportu publicznego Ile-de-France

Artykuł wprowadzono: 10 maja 2020

Formularz zaświadczenia od pracodawcy, niezbędnego, aby móc korzystać ze środków transportu publicznego regionu Ile-de-France w godzinach szczytu, jest już dostępny. Nie jest to jeszcze wersja ostateczna dokumentu, pomimo tego można będzie okazać go podczas kontroli.

W poniedziałek i wtorek brak tego dokumentu będzie jeszcze tolerowany. Następnie grozić już będzie mandat. 

Celem zaświadczenia jest zapewnienie pierwszeństwa w środkach transportu osobom udającym się do pracy. 

Osoby, udające się do pracy środkami komunikacji miejskiej powinny zaopatrzyć się w poniższy dokument (Attestation de déplacement professionnel en transport publique en Île-de-France), wypełniony i podpisany przez pracodawcę. Zaświadczenie to wymagane będzie od poniedziałku do soboty włącznie.

Oto jego brzmienie w języku polskim:

Uzasadnienie podróży służbowych środkami transportu publicznego w regionie Île-de-France.

Ja niżej podpisany…

Nazwisko i imię pracodawcy…
Pełniona funkcja…


zaświadczam, że:

–  podróże osoby wymienionej poniżej nie mogą być przełożone lub są niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej, której nie można wykonywać w formie telepracy (w rozumieniu punktu 1(…) dekretu z 16 marca 2020 regulującego przemieszczanie się w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19).

–  aby odbyć te podróże osoba musi skorzystać ze środków transportu publicznego pomiędzy godziną 6.30 a 9.30 i 16.00 a 19.00.

– osoba wymieniona poniżej powinna przybyć do pracy o godzinie: 

  • pomiędzy 6.30 a 7.30
  • pomiędzy 7.30 a 8.30
  • pomiędzy 8.30 a 9.30 
  • po godzinie 9.30

– osoba wymieniona poniżej opuszcza miejsce pracy o godzinie: 

  • przed 16.00
  • pomiędzy 16.00 a 17.00
  • pomiędzy 17.00 a 18.00
  • pomiędzy 18.00 a 19.00

Nazwisko…     

Imię…
Data urodzenia…


Adres domowy
Charakter wykonywanej pracy;


Miejsce wykonywania pracy*..

Ważne do**…
Nazwa i pieczęć firmy.
Sporządzono dnia…

*wskazać wszystkie miejsca wykonywania pracy przez pracownika, chyba że charakter pracy uniemożliwia wcześniejsze podanie tych miejsc (np. dostawy, interwencje na telefon)

** czas ważności zaświadczenia ustalany jest przez pracodawcę. Nie ma obowiązku sporządzania nowego dokumentu na każdy dzień. Czas ważności powinien uwzględniać organizację pracy ustaloną przez pracodawcę (np. rotacja pracowników) jak również okresy urlopowe i przerwy na odpoczynek.

Dokument do pobrania tutaj: LINK

Oświadczenie o konieczności skorzystania z środków transportu publicznego Ile-de-France w godzinach szczytu LINK
Najpopularniejsze

Zobacz także