X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły

Artykuł wprowadzono: 29 października 2020

Dokument ten (w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr (wersja pdf),(wersja .docx), ale również przepisać jego treść. 

Tłumaczenie dokumentu

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły 

Ja niżej podpisana/podpisany…

Nazwisko i imię rodziców lub należycie zidentyfikowanej osoby odpowiedzialnej za dziecko:

poświadczam nieodzowny charakter mojego przemieszczania się między domem a placówką, która przyjmuje

dziecko:

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Środek lokomocji:

Nazwa, adres i pieczęć placówki przyjmującej dziecko:

Sporządzono w:

Dnia: 
Najpopularniejsze

Zobacz także