X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2021

W związku z obowiązującymi od dzisiaj dodatkowymi obostrzeniami w 16 departamentach, w tym tych regionu paryskiego, wracają również oświadczenia, które trzeba będzie zabierać ze sobą wychodząc z domu, również żeby zaprowadzić i odebrać dzieci ze szkoły.

Dokument ten (w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr (wersja pdf), (wersja .docx), ale również przepisać jego treść. 

Tłumaczenie dokumentu

Zaświadczenie o przemieszczaniu się z dzieckiem do szkoły 

Ja niżej podpisana/podpisany…

Nazwisko i imię rodziców lub należycie zidentyfikowanej osoby odpowiedzialnej za dziecko:

poświadczam nieodzowny charakter mojego przemieszczania się między domem a placówką, która przyjmuje dziecko:

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Środek lokomocji:

Nazwa, adres i pieczęć placówki przyjmującej dziecko:

Sporządzono w:

Dnia: 

Za nieprzestrzeganie obostrzeń i brak oświadczenia grozi mandat w wysokości 135 euro, zwiększony do 375 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

W przypadku recydywy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni mandat wyniesie 200 euro i może zostać zwiększony do 450 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

Po trzykrotnym złamaniu tych nakazów w przeciągu 30 dni możliwe będzie nałożenie kary w wysokości 3 750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Najpopularniejsze

Zobacz także