X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zaświadczenie o przemieszczaniu się w celach zawodowych

Zaświadczenie o przemieszczaniu się w celach zawodowych

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2021

Dokument ten (w języku francuskim) można pobrać ze strony interieur.gouv.fr (wersja pdf), (wersja .docx), ale również przepisać jego treść. 

Tłumaczenie dokumentu

Ja niżej podpisany…

Nazwisko i imię pracodawcy…

Pełniona funkcja…

poświadcza zasadniczy charakter przemieszczania się następującej osoby między jej domem oraz miejscem lub miejscami jego działalności zawodowej lub w celach wykonywania pełnionej przez niego jego funkcji:

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Charakter wykonywanej pracy:

Miejsce wykonywanej pracy (2):

Środek lokomocji:

Ważne do (3) :

Nazwa i pieczęć firmy:


Sporządzono dnia… Data

  1. Dokument ten, sporządzony przez pracodawcę, jest wystarczający do uzasadnienia podróży służbowej pracownika, czy jest to:
  • zwykła podróż między domem pracownika a miejscem lub miejscami pracy, jeżeli wymaga tego charakter jego obowiązków;
  • wyjazd o charakterze zawodowym, którego nie można odroczyć, na wniosek pracodawcy.

2. Pracownik posiadający zaświadczenie od pracodawcy nie musi posiadać również oświadczenia o celu przemieszczania się. Natomiast osoby samozatrudnione powinny posiadać oświadczenie o celu przemieszczania się z zakreślonym na nim pierwszym motywem.

3. Należy wskazać wszystkie miejsca, w których wykonywana jest praca, chyba że sam charakter pracy, który musi być skrupulatnie określony, nie pozwala na to, aby miejsca te były znane z wyprzedzeniem (na przykład: dostawy, interwencje na wezwanie itp.).

4. Okres ważności tego dokumentu określa pracodawca. Dlatego nie trzeba odnawiać go każdego dnia. Okres ten musi uwzględniać organizację pracy wprowadzoną przez pracodawca (np. rotacja pracowników), a także okresy urlopu lub odpoczynku.

Za nieprzestrzeganie obostrzeń i brak oświadczenia grozi mandat w wysokości 135 euro, zwiększony do 375 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

W przypadku recydywy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni mandat wyniesie 200 euro i może zostać zwiększony do 450 euro (w przypadku nieuiszczenia go na czas i niepodważania go w przysługującym do tego terminie).

Po trzykrotnym złamaniu tych nakazów w przeciągu 30 dni możliwe będzie nałożenie kary w wysokości 3 750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Najpopularniejsze

Zobacz także