X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zaświadczenie o dojazdach do pracy

Zaświadczenie o dojazdach do pracy

Artykuł wprowadzono: 29 października 2020

Dokument do pobrania tutaj

Tłumaczenie dokumentu

Zaświadczenie o dojazdach do pracy 

Ja niżej podpisana/podpisany..

Nazwisko i imię pracodawcy…
Pełniona funkcja…


zaświadczam, że:

​​przemieszczanie się wymienionej poniżej osoby, między jej domem a miejscem lub miejscami wykonywania zawodu lub z przyczyny działalności zawodowej lub w trakcie wykonywania swoich obowiązków, nie mogą być odroczone lub są niezbędne do wykonywania działalności, której nie można zorganizować w formie telepracy:


Nazwisko…     

Imię…
Data urodzenia…


Miejsce urodzenia:

Adres domowy:
Charakter wykonywanej pracy;


Miejsce wykonywania pracy:

Środek lokomocji:

Ważne do:


Nazwa i pieczęć firmy.
Sporządzono 

Dnia…
Najpopularniejsze

Zobacz także