X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zasady dotyczące stosowania podatku VAT w operacjach handlu elektronicznego

Artykuł wprowadzono: 29 maja 2020

Handel elektroniczny często ułatwia firmom przeprowadzanie transakcji z klientami na całym świecie. Nawet jeżeli ilość operacji wzrasta z dnia na dzień, to napotkane problemy dotyczące rozliczenia podatku VAT są coraz bardziej liczne, i czasami tradycyjne zasady dotyczące podatku VAT znajdują coraz większe ograniczenia.

VAT od sprzedaży towarów online

Sprzedaż online podlega klasycznym zasadom opodatkowania podatkiem VAT. 

 1. W przypadku wysyłki towarów do UE na rzecz osoby podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa jest zwolniona z podatku VAT. 
 2. Jeżeli sprzedaż online jest wysyłana do odbiorcy w UE niebędącego płatnikiem VAT (do pewnego progu) podlega ona francuskiemu VAT. 

Powyżej tego progu obowiązuje podatek VAT kraju, do którego dostarczony jest produkt (kraju docelowego). Dlatego też sprzedawca zobowiązany jest zarejestrować się dla potrzeb VAT w kraju, do którego wysyłane są produkty.

Jest to system opodatkowania, zwany „sprzedaż na odległość”. 

 1. W przypadku eksportu poza granice UE, sprzedaż nie podlega francuskiemu podatkowi VAT.
  Jednym słowem, usługi świadczone drogą elektroniczną (a także usługi telekomunikacyjne, nadawcze
  i telewizyjne) podlegają opodatkowaniu we Francji, jeżeli
   klient jest osobą niebędącą płatnikiem VAT,
   posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu we Francji, bez względu
  na miejsce siedziby usługodawcy, która może mieścić się we Francji, w innym państwie
  członkowskim UE lub w kraju spoza UE.

Usługi elektroniczne obejmują przede wszystkim usługi świadczone przez Internet lub sieć
elektroniczną, których charakter sprawia, że dostawa jest całkowicie zautomatyzowana, przy
minimalnej interwencji człowieka i niemożliwa do wykonania w przypadku braku technologii
informatycznej.
Dlatego ta zasada opodatkowania podatkiem VAT, dotyczy jedynie usług świadczonych przez Internet
lub sieci elektroniczne, które nie dotyczą ani dostawców rzeczy materialnych, ani „tradycyjnych”
usług, które dostępne są za pomocą innych metod komunikacji.

Sprzedaż na odległość

 1. Wyrażenie „sprzedaż na odległość” dotyczy sprzedaży wewnątrzwspólnotowych posiadających
  jednocześnie trzy niżej przedstawione charakterystyczne cechy:
   dostawa dotyczy towarów wysyłanych lub transportowanych przez sprzedającego lub w jego
  imieniu do kupującego;
   dostawa odbywa się z Francji do innego państwa członkowskiego lub odwrotnie, z innego
  państwa członkowskiego do Francji;
   nabywca jest osobą fizyczną (osobą fizyczną nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT)
  lub osobą korzystającą ze specyficznego zwolnienia.
 2. Dostawcy, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, czy nie, mogą korzystać ze specjalnego
  systemu zapłaty podatku VAT w UE, za pośrednictwem jednego portalu elektronicznego.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także