X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Zapłata za godziny nadliczbowe – Postępowanie przed Conseil de Prud’Hommes

Zapłata za godziny nadliczbowe – Postępowanie przed Conseil de Prud’Hommes

Artykuł wprowadzono: 7 października 2021

Niezwykle ważna decyzja została wydana we wrześniu 2021 r.  przez Sąd Kasacyjny w Paryżu, dotycząca zapłaty za godziny nadliczbowe. 

Dotychczasowe orzecznictwo uznawało, że przedstawienie przez pracownika wykazu przepracowanych godzin nadliczbowych, np. zanotowanych w kalendarzu czy wskazanych w wystosowanych przez niego mailach jest niewystarczające, aby udowodnić fakt ich przepracowania, a tym samym otrzymać zapłatę.

Sąd Kasacyjny przypomniał, że również na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia dowodów na przepracowane godziny. W tej sytuacji, jeżeli pracodawca nie przedstawia żadnych elementów dotyczących czasu pracy, to samo zestawienie godzin nadliczbowych przez pracownika może być uznane za wystarczające.

Sąd kasacyjny przypomniał również, że na pracodawcy spoczywa obowiązek trzymania dokumentacji do dyspozycji inspekcji pracy, tak, aby na podstawie tego dokumentu można było stwierdzić, ile godzin pracownik przepracował.

W dotychczasowej praktyce pracodawca ograniczał się do negowania pracy w godzinach nadliczbowych i pracownik mający tylko zestawienie, niestety nie otrzymywał pozytywnej decyzji.

Mecenas Władysław LIS
Najpopularniejsze

Zobacz także