X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wzrost liczby ludności w całym regionie Ile-de-France, z jednym wyjątkiem

Artykuł wprowadzono: 27 grudnia 2018

Insee (Francuski Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych) opublikował najnowsze dane pochodzące ze spisu ludności. Wynika z nich, że Paryż stopniowo traci swoich mieszkańców w przeciwieństwie do departamentów jak Seine-Saint-Denis i Essonne, gdzie ich liczba wzrasta.

1 stycznia 2016 roku region Ile-de-France liczył 12 117 132 mieszkańców, co stanowi 19% ludności Francji metropolitarnej. Populacja ta zamieszkuje głównie duże gminy; ośmiu na dziesięciu mieszka w gminach liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców. W okresie pomiędzy rokiem 2011 a 2016 liczba ludności wzrosła we wszystkich departamentach Ile-de-France z wyjątkiem Paryża. W stolicy ubyło 12 tysięcy mieszkańców. Powodem tej sytuacji jest deficyt migracyjny (relacja między liczbą osób przyjeżdżających a wyjeżdżających) wynoszący -1,2% oraz spadek przyrostu naturalnego.
W wyżej wymienionym okresie region Ile-de-France odnotował wzrost liczby ludności o 53 tysiące na rok, głównie dzięki przyrostowi naturalnemu w trzech departamentach; Seine-Saint-Denis, Essonne i Seine-et-Marne. W Seine-Saint-Denis liczba mieszkańców wzrastała średnio o 20 400 rocznie, najwięcej w całej Francji. Odnotowano tam również niższy deficyt migracyjny. Departament ten jest drugim najbardziej zaludnionym departamentem w regionie Ile-de-France.

Natomiast w departamencie Hauts-de-Seine przyrost ludności zmalał z powodu deficytu migracyjnego i słabszego przyrostu naturalnego i kształtuje się na poziomie +0,3% rocznie, analogicznie do departamentu Yvelines.

W Val-de-Marne i Val-d’Oise w okresie 2011-2016 odnotowano większy przyrost ludności niż w okresie 2006-2011, z powodu malejącego deficytu migracyjnego.

Według Insee, na 1 stycznia 2016 Francja liczyła 66 362 000 mieszkańców i odnotowała wzrost populacji w ciągu pięciu lat o +0,4%. W skali kraju, regiony o najwyższym przyroście demograficznym to Korsyka, Oksytania i Kraje Loary oraz tuż za nimi, Owernia-Rodan Alpy i Nowa Akwitania. Regiony te najbardziej przyciągają nowych mieszkańców i cieszą się stałym przyrostem naturalnym.
Najpopularniejsze

Zobacz także