X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wyroki Sądu Apelacyjnego w sprawie pracowników oddelegowanych do Francji

Wyroki Sądu Apelacyjnego w sprawie pracowników oddelegowanych do Francji

Artykuł wprowadzono: 16 października 2018

Niedawno zapadły 62 wyroki Sądu Apelacyjnego, skazujące cypryjską agencję pracy tymczasowej i francuskie firmy – do których byli oddelegowani pracownicy reprezentowani przez mecenasa Władysława LISA – na odszkodowania w granicach 9-miesiecznego wynagrodzenia dla każdego pracownika.

Oddelegowani pracownicy nie dysponowali ważnymi certyfikatami E101 (późniejsze A1) i w tej sytuacji Sąd uznał, iż brak ich zgłoszenia do ubezpieczenia we Francji, należy uznać za pracę na czarno.
Pod uwagę, Sąd wziął również fakt, że cypryjska agencja pracy tymczasowej nie prowadziła żadnej działalności na Cyprze i żaden z oddelegowanych pracowników tam nie mieszkał.
Pracownicy, nie będąc zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego we Francji, nie mogli korzystać z jakichkolwiek świadczeń zarówno w tym kraju, jak i w Polsce. Cypryjska agencja nie przedstawiła ponadto żadnych dowodów na to, że za tych pracowników były opłacane jakiekolwiek składki.
Przed podjęciem pracy za granicą każdy pracownik musi się upewnić, że jego oddelegowanie jest zgodne z przepisami, gdyż w przeciwnym wypadku, w razie choroby czy wypadku nie ma prawa do jakichkolwiek świadczeń.

Polski Adwokat we Francji
Mecenas Władyslaw Lis
tel: 04 42 96 15 74

Najpopularniejsze

Zobacz także