X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wyrok sądu apelacyjnego w procesie przeciwko Atlanco i Bouygues TP

Artykuł wprowadzono: 24 marca 2017

1. W dniu 20 marca 2017 r. Sąd apelacyjny wydział karny w Caen skazał dużą francuską firmę BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS i inne francuskie firmy, jak również firmę ATLANCO (firma irlandzka, która miała siedzibę w Irlandii, jak również na Cyprze) za to, że pracujący na budowie elektrowni atomowej w Flamanville polscy pracownicy nie byli zatrudniani zgodnie z francuskimi przepisami kodeksu pracy ani z przepisami europejskimi.
W sprawie tej byli oni rekrutowani przez biuro w Polsce, które podpisywało umowę o pracę z ATLANCO, które miało siedzibę na Cyprze.
ATLANCO nie prowadziło żadnej działalności ani w Polce ani na Cyprze, a pracownicy byli bezpośrednio po podpisaniu umowy delegowani do pracy we Francji. Sąd uznał, iż takie zatrudnianie jest obejściem przepisów i jest traktowane jako praca na czarno.
W sprawie pojawił się również problem płacenia składek ubezpieczeniowych i emerytalnych.
ATLANCO nigdy nie przedstawiło dowodów na to, że składki były odprowadzane na Cyprze – zresztą zgodnie z przepisami powinny być odprowadzane we Francji.
Niezależnie od sprawy karnej około 80 polskich pracowników wystąpiło do sądu pracy o otrzymanie odpowiedniego odszkodowania z tego tytułu.
Sprawy o odszkodowania odbędą się w czerwcu, i niewątpliwie skazanie w sprawie karnej daje bardzo duże szanse na pozytywny dla pracowników wynik w postępowaniu przed sądem pracy.
Szkoda pracowników jest poważna, gdyż mimo iż otrzymywali wynagrodzenie zgodne z warunkami francuskimi to uzyskanie jakichkolwiek dokumentów z cypryjskiej kasy chorych jest praktycznie niemożliwe, niezależnie od tego, iż nie mieli ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Zdarza się, że pracownicy firm polskich oddelegowani do pracy do firm francuskich ulegają wypadkom przy pracy. Jest więc dla nich istotną informacja, że jeżeli można przypisać winę za wypadek firmie francuskiej, dla której pracowali, to mogą wystąpić o stosowne odszkodowanie przed francuskim sądem ubezpieczeń. W rozumieniu francuskich przepisów wina może polegać na tym, że pracodawca nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy i właściwego przeszkolenia. Pracodawca, aby się uwolnić od zarzutów, musi wykazać, że winę za wypadek ponosi wyłącznie pracownik na skutek rażącej lekkomyślności. Wykazanie winy pracownika jest niezwykle trudne. W tej sytuacji pracownicy, którzy ulegli poważnym wypadkom powinni zapewnić sobie fachową pomoc, aby rozważyć wniesienie postępowania we Francji.
Przypominam, że w razie wypadku we Francji z winy pracodawcy pracownikowi przysługuje dodatkowe roszczenie z tytułu cierpienia, częściowej niezdolności do pracy, pomocy osób trzecich, za okres od wypadku do tzw. stabilizacji. Oczywiście jeżeli okres leczenia zostanie zakończony to pracownikowi przysługuje renta podwyższona o 10 % przy stwierdzeniu winy pracodawcy.

Mecenas Wladyslaw LIS
Najpopularniejsze

Zobacz także