X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wypadki drogowe

Artykuł wprowadzono: 22 września 2016

Często zdarza się, że osoby poszkodowane, które były pieszymi lub rowerzystami i brały udział w wypadku doznając obrażeń cielesnych, nie występują o odszkodowanie gdyż uważają, że wypadek był z ich winy.
Trzeba wiedzieć o tym, że we Francji ustawa z lipca 1985r, szczególnie chroni pieszych, do których zaliczani są również rowerzyści, jeśli znajdują się poza pojazdem.

Automatycznie mają oni prawo do odszkodowania.
Ubezpieczyciel osoby, która spowodowała wypadek, może się uwolnić od odpowiedzialności tylko wtedy, jeśli wykaże, że wypadek nastąpił z powodu ciężkiej winy pieszego co w praktyce jest trudne do udowodnienia (np. pieszy, który wbiegł przez nieuwagę pod samochód i uległ wypadkowi ma prawo do odszkodowania).
Aby wstąpić o odszkodowanie osoba pokrzywdzona (pieszy, rowerzysta, pasażer samochodu) nie muszę czekać na wynik postępowania karnego.
Wystarczy odpowiednie zaświadczenie z policji lub z prokuratury, że taki wypadek miał miejsce i dana osoba została w nim poszkodowana.
W praktyce oznacza to, że w niezwykle szybkim czasie po wypadku można wystąpić o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która ubezpiecza pojazd, który spowodował wypadek.
W pierwszym okresie, takie powództwo może się ograniczyć jedynie do zasądzenia zaliczki oraz do wyznaczania eksperta, aby stwierdził, jaki jest uszczerbek na zdrowiu.
W przypadku jeżeli sprawca wypadku nie został ustalony lub był nie ubezpieczony, rolę ubezpieczyciela spełnia odpowiedni fundusz gwarancyjny.
Postępowanie przeciwko funduszowi odbywa się na takich samych zasadach, jak przeciwko normalnemu ubezpieczycielowi pojazdu.
We Francji nie ma opłat sądowych od wniesionego powództwa.Są tylko koszty doręczenia powództwa przez komornika, które są niewielkie.

Mecenas Lis
Tel: 04.42.96.15.74


Najpopularniejsze

Zobacz także