X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wypadek przy pracy, choroba – wyjeżdżasz z tego powodu do Polski, postaraj się o zgodę na wyjazd

Wypadek przy pracy, choroba – wyjeżdżasz z tego powodu do Polski, postaraj się o zgodę na wyjazd

Artykuł wprowadzono: 19 października 2018

Wypadek przy pracy

1. Świadczenia

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, oczywiście na podstawie zwolnień lekarskich.

Zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie przez 3 lata, a w wyjątkowych przypadkach dłużej, jeżeli w trakcie leczenia ujawniła się inna jednostka chorobowa mająca związek z wypadkiem.

Często się zdarza, że mimo zwolnień lekarskich kasa chorych (CPAM) kontroluje zasadność zwolnienia i wstrzymuje wypłatę chorobowego, w takich wypadkach można się od takiej decyzji odwoływać.

Jeżeli pomimo zakończenia leczenia pracownik ma trwały uszczerbek na zdrowiu, to CPAM wydaje stosowną decyzję określającą stopień tego uszczerbku i następnie wysokość przyznanej renty.

Od takich decyzji również przysługuje odwołanie (jeżeli uszczerbek nie przekracza 10 % to renta jest wypłacana jednorazowo – maksymalnie do kwoty 4 163,61 €).2. Wypadek z winy pracodawcy

Jeżeli wypadek nastąpi z winy pracodawcy (wina może polegać na przykład na braku odpowiedniego przeszkolenia czy zabezpieczeń), to pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego odszkodowania.

Odszkodowanie to obejmuje m.in. ból i cierpienie, uszczerbek na wyglądzie zewnętrznym, pomoc osób trzecich w czasie choroby, odszkodowanie za częściową niezdolność do funkcjonalna, utrata możliwości kariery i podwyższenie renty wypadkowej.

Aby takie odszkodowanie otrzymać, trzeba wystąpić ze stosownym powództwem przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych (TASS) o stwierdzenie wypadku z winy pracodawcy.

Jeżeli sąd stwierdzi winę pracodawcy, wyznacza lekarza eksperta. Po ekspertyzie stanu zdrowia, lekarz wystawia opinię, która pozwala następnie na zwrócenie się ponownie do Sadu o odszkodowanie.

Kancelaria prowadzi wiele takich postepowań i dotychczas udało jej się uzyskać pozytywne decyzje sądu dla pracownika, nie tylko za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracodawcę, ale i m.in. za brak odpowiedniego przeszkolenia.

Trzeba pamiętać, iż z takim postepowaniem trzeba wystąpić najpóźniej w ciągu dwóch lat od tak zwanej konsolidacji, która kończy proces leczenia. Okres ten dotyczy zarówno pracownika, jak i jego rodziny, w przypadku jego śmierci.

W przypadku śmierci pracownika, najbliższej rodzinie, żonie i dzieciom przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jako zadośćuczynienie z tytułu śmierci, jak również podwyższona renta.

W przypadku śmierci, inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo) również mogą wystąpić o odszkodowanie, ale w odrębnych postepowaniach niż najbliższa rodzina.

3. Leczenie w Polsce

Zdarza się niestety często, że pracownicy, którzy mieszkają w Polsce, a pracują tylko czasowo w firmach francuskich i mieszkają w kwaterach wynajmowanych przez pracodawcę, są wręcz zmuszani do wyjazdu do Polski, często prosto ze szpitala.

Często ten wyjazd może być uzasadniony również tym, że konieczna jest pomoc osób trzecich przy leczeniu.

W takiej sytuacji pracownik musi bezwzględnie poinformować CPAM o zamiarze wyjazdu i otrzymać zgodę na taki wyjazd, jak również zgodę na przeniesienie leczenia do Polski.

Natychmiast po przyjeździe do Polski powinien podjąć leczenie i przedłużyć zwolnienia lekarskie, jeżeli jest taka potrzeba.

Między zwolnieniami nie może wystąpić jakakolwiek przerwa.

Jeżeli pracownik wyjedzie, mimo braku zgody, wtedy kasy wstrzymują wypłaty chorobowego, jeżeli następne zwolnienie przysłane jest już z Polski.

Większość kas życzy sobie, aby zwolnienie było przekazywane za pośrednictwem ZUS-u.

W takich wypadkach, żeby ponownie otrzymywać wypłatę chorobowego, trzeba wystąpić do sądu, uzasadniając szczegółowo, w jakich okolicznościach nastąpił wyjazd.

Przed wyjazdem trzeba się bezwzględnie upewnić, czy w druku zwolnienia jest wskazane, że chodzi o wypadek przy pracy, i czy zostało ono przekazane przez pracodawcę do CPAM.

Pracownik, który nie posiada Carte Vitale powinien po zaistnieniu zdarzenia dowiedzieć się czy był zgłoszony jako pracownik do ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli wyjazd z przyczyn medycznych musi nastąpić bardzo szybko, to przynajmniej trzeba skierować odpowiednie listy polecone do CPAM lub MSA, które następnie pozwolą w uregulowaniu sytuacji.

Polski Adwokat we Francji
Mecenas Władyslaw Lis
tel: 04 42 96 15 74


Najpopularniejsze

Zobacz także