X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wyłączenie służbowej komórki w Kodeksie pracy

Wyłączenie służbowej komórki w Kodeksie pracy

Artykuł wprowadzono: 3 marca 2016

Wstępny projekt ustawy reformującej Kodeks pracy, którego autorką jest minister pracy Myriam El Khomri, przewiduje tekst zapewniający pracownikom prawo do nieodbierania telefonu służbowego czy nieodpowiadania na służbową korespondencję po godzinach pracy (droit à la déconnexion).


Celem rządu jest umożliwienie i zagwarantowanie pracownikom pełnego wypoczynku po godzinach pracy i podczas urlopu. W czasach nieograniczonego dostępu do telefonów i komputerów pracownicy często kontynuują swoją pracę po powrocie do domu często do późnych godzin nocnych, kosztem odpoczynku i zdrowia.

Według propozycji minister pracy, coroczna debata nad zapewnieniem najlepszej jakości życia w pracy, z udziałem reprezentantów pracodawców i pracowników, powinna skupić się nad sposobami egzekwowania przez pracownika swojego droit à la déconnexion. Stosowne ustalenia dotyczące korzystania z narzędzi cyfrowych jak również szkolenia podnoszące świadomość w tej kwestii, zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców, powinny zostać wprowadzone w firmach do końca 2017 r.

Ciągła dyspozycyjność pracownika wymagana przez pracodawcę lub dyktowana poczuciem obowiązku prowadzi często do „wypalenia zawodowego”. Dlatego tak ważne jest wyznaczenie granicy między pracą a odpoczynkiem.
Najpopularniejsze

Zobacz także