X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015

Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015

Artykuł wprowadzono: 28 kwietnia 2015

GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony 
nie później niż do 7 maja 2015 r.

Głosowanie będzie się odbywało
w niedzielę 10 maja 2015 r. w godzinach od 07:00 do 21:00
w następujących miejscach (w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu):

w Paryżu – w obwodowych komisjach wyborczych:
nr 44 i 45 mieszczących się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu
57 rue Saint-Dominique
75007 Paris

oraz w obwodowej komisji wyborczej nr 46 mieszczącej się w siedzibie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu
86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris

● w Aulnay-sous-Bois ̶ w obwodowej komisji wyborczej nr 47
Ecole Anatole France
43/45 rue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois

● w Lille – w obwodowej komisji wyborczej nr 48
La Halle aux Sucres
1 rue de l’Entrepôt
59000 Lille

● w Strasburgu – w obwodowej komisji wyborczej nr 49
mieszczącej się w siedzibie
Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy
2 rue Geiler
67000 Strasbourg

Wyborcy zamierzający głosować w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Lyonie (www.lyon.msz.gov.pl), w obwodowych komisjach wyborczych w Lyonie i w Tuluzie – powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez Konsulat Generalny RP w Lyonie.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego 
oraz wcześniejsze (nie później niż do 7 maja 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

Nazwisko i imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania za granicą
Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
Adres zameldowania w Polsce
Dane kontaktowe (telefon, mail)

Zgłoszenia do spisu wyborców w wymienionych obwodowych komisjach wyborczych można dokonać internetowo, na stronie:

ewybory.msz.gov.pl>

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub 
w formie elektronicznej:
Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: 01 43 17 34 99 / 01 43 17 34 33
fax: 01 43 17 34 34
e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego 
upływa 7 maja 2015 r.

II. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony 
nie później niż do 27 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub 
w formie elektronicznej:
Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: 01 43 17 34 99 / 01 43 17 34 33
fax: 01 43 17 34 34
e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

Nazwisko i imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania za granicą
Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
Adres zameldowania w Polsce
Dane kontaktowe (telefon, mail)
Dokładny adres pocztowy we Francji, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

Odesłanie pakietu wyborczego do Wydziału Konsularnego odbywa się na koszt wyborcy.

Więcej informacji na temat wyborów Prezydenta RP można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

ewentualna druga tura wyborów 24 maja 2015 roku

Osoby, które zapisały się do spisu wyborców przed I turą wyborów prezydenckich, pozostają w spisie na II turę wyborów.

Osoby niezapisane mogą dopisać się przed II turą wyborów – do 22 maja jeśli chcą zagłosować osobiście, i do 14 maja jeśli chcą zagłosować korespondencyjnie.

Zmiana sposobu głosowania (osobiście / korespondencyjnie) pomiędzy I i II turą nie jest możliwa.


Najpopularniejsze

Zobacz także