X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wybory parlamentarne (Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP) 2015 we Francji

Wybory parlamentarne (Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP) 2015 we Francji

Artykuł wprowadzono: 21 października 2015

I. GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Zamiar głosowania osobistego musi być zgłoszony 
nie później niż do 22 października 2015 r.

Głosowanie
będzie się odbywało
w niedzielę 25 października 2015 r. w godzinach od 07:00 do 21:00
w następujących miejscach (w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu):

w Paryżu – w obwodowych komisjach wyborczych:

nr 46 mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu
(komisja z dostępem dla osób niepełnosprawnych)
57 rue Saint-Dominique
75007 Paris
(głosowanie osobiste)

nr 47 mieszczącej się w siedzibie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu
86 rue de la Faisanderie, 75116 Paris
(głosowanie osobiste i korespondencyjne)

nr 48 mieszczącej się w siedzibie
Instytutu Polskiego w Paryżu
31 rue Jean Goujon 75008 Paris
(głosowanie osobiste i korespondencyjne)

w Aulnay-sous-Bois ̶ w obwodowej komisji wyborczej nr 49
Ecole Anatole France
43/45 rue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
(głosowanie osobiste)

w Lille – w obwodowej komisji wyborczej nr 50
La Halle aux Sucres
1 rue de l’Entrepôt
59000 Lille
(głosowanie osobiste)

w Strasburgu – w obwodowej komisji wyborczej nr 51
mieszczącej się w siedzibie
Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy
2 rue Geiler
67000 Strasbourg
(głosowanie osobiste)

Wyborcy zamierzający głosować w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Lyonie (www.lyon.msz.gov.pl), w obwodowych komisjach wyborczych w Lyonie, Tuluzie i Antibes – powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez Konsulat Generalny RP w Lyonie.  

Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego 
oraz wcześniejsze (nie później niż do 22 października 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

Numer komisji, do której wyborca chce być zapisany
Nazwisko i imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania za granicą
Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
Data ważności paszportu lub dowodu osobistego
Adres zameldowania w Polsce
Dane kontaktowe (telefon, mail)

Zgłoszenia do spisu wyborców w wymienionych obwodowych komisjach wyborczych można dokonać internetowo, na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl

oraz ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub 
w formie elektronicznej:
Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: 01 43 17 34 99 / 01 43 17 34 22
fax: 01 43 17 34 34
e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego 
upływa 22 października 2015 r.

Więcej informacji na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl
UWAGA: wymóg uprzedniego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce lub innego konsula. Wyborców posiadających zaświadczenie konsul nie wpisuje do spisu.


Najpopularniejsze

Zobacz także