X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wybory i Referendum 2023 (komisje wyborcze we Francji)

Artykuł wprowadzono: 15 września 2023
Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Ankieta: Wybory parlamentarne 2023 (Facebook)


W okręgach konsularnych konsulów w Paryżu i Lyonie zostły utworzone następujące obwody głosowania:

Paryż I57, rue Saint Dominique, 75007 Paris
Paryż II57, rue Saint Dominique, 75007 Paris
Paryż III11-15, rue Lamandé, 75017 Paris
Paryż IV86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
Aulnay-sous-Bois43, Avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois
Argenteuil82, boulevard du Général Leclerc, 95100 Argenteuil
BettonPlace Charles de Gaulle, 35830 Betton
Champigny-sur-Marne149, avenue Roger Salengro, 94500 Champigny-sur-Marne
Orléans6, Rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans
Roubaix186, Grande Rue, 59100 Roubaix
Strasburg2, rue Geiler, 67000 Strasbourg
Troyes6, rue Vauluisant, 10000 Troyes
Lyon79, rue Crillon, 69006 Lyon
Aix-en-Provence11. rue des Muletiers, 13100 Aix-en-Provence
KorsykaRue Saint Angelo (Ancien Couvent Sant’Angelo), 20200 Bastia
Bordeaux250, rue Malbec, 33800 Bordeaux
Nicea4, rue Ribotti, 06300 Nice
Tuluza20, place Jean Diebold, 31300 Toulouse

Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października 2023 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi „e-Wybory”,
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​ 

Kalendarium

Terminy wykonania czynności wyborczych przez konsulów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym:

  • do 25 września konsulowie publikują w formie obwieszczenia informację o numerach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji;
  • 25 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych;
  • 28 września upływa termin powołania przez konsulów obwodowych komisji wyborczych;
  • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;
  • do 12 października można złożyć do odpowiedniego konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;
  • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe; głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7:00 a 21:00 czasu miejscowego

e-Wybory – zarejestruj się w spisie wyborców za granicą

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych, służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów za granicą.

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.

Akty prawne

Akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Żródło: Ambasada RP w Paryżu
Najpopularniejsze

Zobacz także