X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wstrzymane i odroczone reformy z powodu protestów „żółtych kamizelek”

Wstrzymane i odroczone reformy z powodu protestów „żółtych kamizelek”

Artykuł wprowadzono: 25 stycznia 2019

Ruch manifestacyjny „żółtych kamizelek” sprowokował organizację debaty narodowej, w której od kilku dni bierze udział Emmanuel Macron. Protesty w całej Francji spowodowały także zawieszenie lub przełożenie na innych termin dyskusji na wprowadzeniem kilku ważnych reform.

Reforma dotycząca mobilności (LOM), oczekiwana przez operatorów metra, kierowców autobusów i innych środków transportu została przesunięta na marzec bieżącego roku. Decyzja ta została uzasadniona tym, że wśród żądań „żółtych kamizelek” znajdują się również kwestie dotyczące transportu, które zostaną wzięte pod uwagę.

Kolejną reformą przesuniętą na inny termin jest reforma systemu opieki zdrowotnej. Mimo już dwukrotnego przesuwania terminu dyskusji na temat reorganizacji tego systemu, wymuszonej kryzysem w służbie zdrowia i niepokojącymi raportami z Ministerstwa Zdrowia, na debatę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Treść reformy powinna być przedstawiona Radzie Ministrów w połowie lutego i jeszcze w pierwszym kwartale tego roku rozpatrzona w Parlamencie.

Z pierwszego kwartału tego roku dopiero na czerwiec, przesunięto debatę w Zgromadzeniu Narodowym nad projektem prawa bioetycznego.
Prawo to przewiduje możliwość zamrażania oocytów, przeprowadzania badań nad embrionami i dostęp dla wszystkich kobiet do technik wspomaganego rozrodu.
Rząd przedstawi tekst ustawy dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego, najprawdopodobniej na początku czerwca bieżącego roku, aby tekst był gotowy do dyskusji jesienią.

Ustawa dotycząca restrukturalizacji służby publicznej, planowana na grudzień 2018, powinna zostać przestawiona Radzie Ministrów w marcu bieżącego roku. Reforma przewiduje sprecyzowanie uprawień na szczeblu terytorialnym, reorganizację organów państwowych (Rady Stanu oraz Trybunału Obrachunkowego) oraz kwestii podnoszonych przez „żółte kamizelki”.

Jeśli chodzi o reformę emerytur, według premiera Edouarda Philippe’a, rozmowy jeszcze potrwają, gdyż problematyka tego tematu jest bardzo złożona. Data debaty nad reformą nie jest jeszcze znana, w najgorszym wypadku projekt ustawy trafi do Parlamentu w czerwcu lub nawet we wrześniu tego roku.

Kolejna reforma, która została przeniesiona na nieznany na razie termin, to organizacja samorządów lokalnych. Ustanowienie nowych reguły dotyczących organizacji samorządów terytorialnych, opóźnia się z powodu wielkiej debaty narodowej, podczas której poruszane są kwestie ich budżetu, w tym podatku mieszkalnego.

Dopiero na rok 2020 przeniesiono reformę konstytucyjną. Projekt ten był jednym z priorytetów prezydenta Macrona – chciał on zmniejszyć liczbę parlamentarzystów, wprowadzić „dozę proporcjonalności” do ordynacji wyborczej oraz ograniczyć liczbę kadencji. Władza ustawodawcza wstrzymuje się, oczekując teraz na dodatkowe propozycje, które wynikną z debaty narodowej.
Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej wymaga większości 3/5 Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

W związku z manifestacjami „żółtych kamizelek” dotychczas anulowana została podwyżka podatku węglowego, wstrzymano wprowadzenie wyższych taryf za gaz ziemny i energię elektryczną. Ponadto odroczono zaostrzenie kontroli technicznej pojazdów i zniesiono podatek CSG od niskich emerytur.

Julia Skowron


Najpopularniejsze

Zobacz także