X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wiek emerytalny we Francji zostanie stopniowo podwyższany do 64 lat

Artykuł wprowadzono: 10 stycznia 2023

Premier Elisabeth Borne szczegółowo przedstawiła projekt reformy emerytalnej, zgodnie z którym ustawowy wiek emerytalny będzie stopniowo przesuwany z 62 do 64 lat, a okres składkowy konieczny do otrzymania pełnej emerytury od 2027 r. wyniesie 43 lata.

Wiek emerytalny we Francji będzie stopniowo podnoszony o 3 miesiące co rok, począwszy od 1 września 2023 r. Tym samym w 2027 r. wyniesie on 63 lata i 3 miesiące, a docelowy wiek 64 lat zostanie osiągnięty w 2030 r. Projekt reformy ma położyć kres większości specjalnych planów emerytalnych.

Aby otrzymać pełną emeryturę od 2027 roku, trzeba będzie przepracować 43 lata. 

Osoby urodzone od 1 września 1961 roku jako pierwsze zostaną objęte reformą i będą mogły przejść na emeryturę w wieku 62 lat i trzech miesięcy. Pracownicy urodzeni w 1965 r. będą musieli już płacić składki przez 43 lata, aby osiągnąć prawo do pełnej emerytury.

Premier Borne wyjaśniła, że w 2030 r., po podniesieniu wieku emerytalnego do 64 lat, dla osób, które podjęły pracę przed 16. rokiem życia, zostanie on utrzymany na poziomie 58 lat, dla tych którzy rozpoczęli pracę między 16. a 18. rokiem życia, będzie to 60 lat, natomiast dla osób, które weszły na rynek pracy między 18. a 20. rokiem życia, będzie to 62 lata. Tym samym okres składkowy osób, które zaczęły pracować przed 20. rokiem życia, nie będzie mógł być dłuższy niż 44 lata. 

Ponadto „żołnierze i urzędnicy służby cywilnej, jak strażacy i funkcjonariusze policji, których praca jest bardziej niebezpieczna, nadal będą mogli przejść na emeryturę wcześniej”.Kobiety, których kariery zawodowe są częściej przerywane, będą miały prawo do pełnej emerytury w tym samym wieku co obecnie. 

Kolejna zmiana zawarta w projekcie reformy systemu emerytalnego dotyczy urlopu rodzicielskiego, który będzie teraz brany pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy. Utrzymane zostają zaś dotychczasowe warunki wcześniejszej emerytury dla osób objętych systemami orzekania o niepełnosprawności. 

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub zachorowali na chorobę zawodową, nadal będą mogli, pod pewnymi warunkami, przejść na emeryturę na dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego tj. w wieku 62 lat wobec 60 lat obecnie.

Rząd utworzy także fundusz mający na celu zapobieganie wyczerpaniu zawodowemu pracowników, który ma sfinansować działania profilaktyczne i przekwalifikowujące dla pracowników pracujących w szkodliwych dla zdrowia warunkach. Ponadto, począwszy od połowy kariery zawodowej, objęci oni zostaną „wzmocnionym dozorem medycznym”. Będą mogli skorzystać z możliwości dostosowania stanowiska pracy, godzin i lepszego dostępu do przekwalifikowania zawodowego.Zniesione zostaną specjalne plany emerytalne, umożliwiające wcześniejsze przejście na emeryturę m.in. dla zatrudnionych od 1 września tego roku w RATP, w sektorze energetycznym (EDF, Engie) czy w Banku Francji. Reforma będzie dotyczyć pracowników aktualnie objętych takimi specjalnymi planami, ale z uwzględnieniem specyfiki ich zawodu.

Natomiast utrzymane zostaną plany emerytalne dla wolnych zawodów oraz te specyficzne, jakim objęci są na przykład marynarze. 

Z kolei emerytura pracowników sektora publicznego nadal naliczana będzie na podstawie zarobków z ostatnich sześciu miesięcy (wobec najlepszych 25 lat dla sektora prywatnego). Ponadto będą oni mogli skorzystać z tzw. emerytury stopniowej, pozwalającej im na ograniczanie aktywności zawodowej i otrzymywanie części emerytury oraz wynagrodzenie w niepełnym wymiarze godzin.

Rząd podwyższy minimalną emeryturę o 100 euro miesięcznie. Dla osób, które przejdą na emeryturę od września tego roku, a które całe życie zarabiały minimalną płacę, miesięczna emerytura wyniesie blisko 1200 euro brutto.

Projekt reformy systemu emerytalnego zostanie przedstawiony Radzie Ministrów 23 stycznia, następnie rozpatrywany przez Parlament od 6 lutego. Premier Borne zapowiedziała, że projekt ten może jeszcze ewoluować podczas debaty parlamentarnej. 
Najpopularniejsze

Zobacz także