X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące delegowania pracowników do Francji

Dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące delegowania pracowników do Francji

Artykuł wprowadzono: 30 lipca 2020

Z dniem 30 lipca 2020 wchodzi w życie nowelizacja europejskiej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Zmiany dotyczą głównie wynagrodzenia i okresu delegowania.

Nowelizacja dyrektywy 2018/957 pozwoli zapewnić sprawiedliwą konkurencję i wzmocnić ochronę pracowników delegowanych.
Nowe przepisy oparte są m.in. o zasadę „równej płacy za tę samą pracę”. Pracownik oddelegowany do Francji przez firmę, której siedziba znajduje się za granicą, otrzymywał będzie takie samo wynagrodzenie jak pracownik wykonujący tę samą pracę zatrudniony przez firmę z siedzibą we Francji.

Pracodawca zwróci pracownikom delegowanym poniesione wydatki na transport, posiłki, zakwaterowanie w przypadku, gdy w ramach wykonywanego świadczenia muszą oni przemieszczać się do i z miejsca pracy we Francji, jeśli zakładają to francuskie przepisy prawa lub postanowienia umowne.

Dyrektywa ustanawia również status delegowania długoterminowego dłuższego niż 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy delegowania we Francji pracownik zagraniczny będzie podlegać takim samym przepisom prawa pracy jak pracownik krajowy (francuski), z wyjątkiem postanowień dotyczących zawarcia i rozwiązania stosunku pracy.
Okres 12 miesięcy może zostać przedłużony o 6 mc., jeżeli przedsiębiorstwo złoży umotywowaną deklarację władzom państwa przyjmującego.

Regionalne dyrekcje ds. przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia (DIRECCTE) mogą teraz zakazać kolejnego świadczenia usługi firmie, która zalega z płatnością grzywny w kwestii delegowania, bez czekania na świadczenie nowej usługi.

Dyrektywa nie przewiduje zmian dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy nadal będą uiszczać je w kraju, który ich wysyła.

Przepisy o delegowaniu mają zastosowanie także wtedy, gdy zagraniczna firma korzysta z usług agencji pracy tymczasowej, aby wysłać pracownika do Francji.


Najpopularniejsze

Zobacz także