X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ważna informacja dla kierowców Ubera lub innych platform „VTC” we Francji

Artykuł wprowadzono: 27 lutego 2019

W postanowieniu z dnia 10 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Paryżu stwierdził po raz pierwszy, że stosunek umowny wiążący spółkę UBER z jednym z jej kierowców pracujących na własny rachunek stanowi umowę o pracę.

Sąd orzekł, iż zebrano „wystarczającą liczbę informacji”, które umożliwiają stwierdzenie istnienia stosunku podporządkowania pomiędzy kierowcą a platformą UBER.

Wyrok ten wynika z innego postanowienia Sądu Kasacyjnego wydanego niedawno, bo 28 listopada 2018 r., w którym uznano istnienie umowy o pracę pomiędzy dostawcą rowerów, a platformą cyfrową TAKE EAT EASY.

Uzyskując przekształcenie umowy handlowej na umowę o pracę, przedsiębiorca może otrzymać spore odszkodowanie, między innymi wypłatę rekompensaty za nielegalną pracę w wymiarze 6-miesięcznego wynagrodzenia (zob. art. L. 8221-5 oraz L. 8223-1 kodeksu pracy).
Kierowca może również dochodzić swoich praw na mocy kodeksu pracy przysługujących wszystkim pracownikom, to znaczy:
Płatny urlop (w wymiarze 2,5 dnia roboczego miesięcznie),
W pewnych przypadkach wypłata za dany okres wyrównania na podstawie minimalnego wynagrodzenia (SMIC) lub wynagrodzenia minimalnego obowiązującego na mocy danej konwencji stosowanej w firmie,
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w firmie.
Ponadto, jeżeli umowa o pracę wciąż obowiązuje, pracownik może skorzystać z przepisów dotyczących choroby lub wypadku przy pracy, przestrzegania maksymalnego dziennego i tygodniowego wymiaru pracy, przestrzegania przysługującego prawa do dziennego i tygodniowego wypoczynku itd.
Jeżeli umowa została rozwiązana, kierowca może zakwestionować zasadność wypowiedzenia umowy (w przypadku odpowiedniej formy zwolnienia) i dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu pracy:
Odszkodowanie za zwolnienie bez rzeczywistej i poważnej przyczyny;
Odszkodowanie wyrównawcze w związku ze zwolnieniem;
Odszkodowanie w związku z prawnym lub umownym zwolnieniem;
Odszkodowanie wyrównawcze w związku z płatnym urlopem.

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82







Najpopularniejsze

Zobacz także