X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Warto wiedzieć – Powroty do Polski

Warto wiedzieć – Powroty do Polski

Artykuł wprowadzono: 21 października 2019

Zapytaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na jaką pomoc finansową może liczyć polski emeryt, który zdecydował się powrócić do ojczyzny.

Pan Z jest rozwiedziony, ma 62 lata. Jest od wielu lat osobą niepełnosprawną, a jego emerytura jest bardzo niska i wynosi 280€ miesięcznie (fundusz emerytalny + emerytura dodatkowa). Pan Z nigdy nie pracował w Polsce. We Francji ma prawo do świadczenia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 220€, które uzupełnia jego emeryturę. Po ukończeniu 65 lat mógłby wystąpić o ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées). Mieszkając w Polsce nie będzie miał prawa do tych świadczeń i emerytura będzie jego jedynym źródłem utrzymania.

Po powrocie do kraju będzie więc otrzymywał tylko emeryturę 280€ miesięcznie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował nas, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) i rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz.1358)- kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy finansowej wynosi na osobę samotnie gospodarującą 701 zł.
Jeżeli dochód osoby jest niższy lub równy od kryterium dochodowego osoba może ubiegać się o świadczenia pieniężne (zasiłek stały, okresowy, celowy, bilet socjalny, składka na ubezpieczenie zdrowotne). Do 200% kryterium dochodowego osobie przysługuje pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Najpopularniejsze

Zobacz także