X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Waloryzacja świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 30 czerwca 2021

Waloryzacja świadczeń dla bezrobotnych ma miejsce co roku, tym razem z dniem 1 lipca wzrosną one o 0,6 proc. Podwyżka dotyczyć będzie m.in. kwoty zasiłku minimalnego, jego stałej części oraz dziennego wynagrodzenia referencyjnego.

Od 1 lipca 2021 r. kwota minimalnego zasiłku, stała część zasiłku dla bezrobotnych (ARE), oraz minimalny próg ARE dla bezrobotnych odbywających szkolenia, zostanie podwyższony o 0,6 proc. 

Waloryzacja ta dotyczy także wynagrodzenia referencyjnego (SJR) składającego się z zarobków z co najmniej 6 ostatnich miesięcy, służącego do naliczania wysokości zasiłku.

Tym samym zasiłek minimalny wzrośnie z 29,38 euro dziennie do 29,56 euro.

Stała część zasiłku ARE wzrośnie z 12,05 euro dziennie do 12,12 euro, a dla bezrobotnych odbywających szkolenia z 21,04 euro dziennie do 21,17 euro.

Wzrost zasiłku minimalnego i stałej części zasiłku dla bezrobotnych dotyczy wszystkich ich dotychczasowych beneficjentów. 

Waloryzacja dziennego wynagrodzenia referencyjnego odnosi się tylko do osób bezrobotnych otrzymujących zasiłek od ponad 6 miesięcy, czyli ok. 2,1 mln osób.

Natomiast ok. 300 tys. beneficjentów zasiłku ARE przysługiwać będzie tylko waloryzacja stałej jego części.

Koszt tej waloryzacji za drugi semestr bieżącego roku i rok 2022, wyniesie 210 milionów euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także