X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Wadliwy towar – gwarancje przy sprzedaży w prawie francuskim

Wadliwy towar – gwarancje przy sprzedaży w prawie francuskim

Artykuł wprowadzono: 27 listopada 2020

Kupiłeś wadliwy towar? Bez obaw, skorzystaj z gwarancji, które zapewnia Ci prawo!

Spotkała Cię niemiła niespodzianka, produkt, który nabyłeś, ma wady, nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie. Możesz zwrócić się do sprzedawcy w ramach gwarancji prawnych przewidzianych przez francuski kodeks cywilny oraz kodeks ochrony konsumentów. Możesz także skorzystać z gwarancji handlowej, którą w pewnych przypadkach proponuje sprzedawca.

Poniżej omówimy te trzy rodzaje gwarancji, które mogą się kumulować.

  1. Rękojmia za wady ukryte 

Przewidziana we francuskim kodeksie cywilnym gwarancja za wady ukryte rzeczy (garantie des vices cachés), zwana również gwarancją jakości, chroni kupującego przed wadami ukrytymi, które obniżają wartość rzeczy sprzedanej. 

Rękojmię za wady ukryte stosuje się bez względu na to, czy sprzedawca jest profesjonalistą, czy osobą prywatną, zarówno w stosunku do towarów nowych, jak i używanych. Oznacza to, że ma zastosowanie także pomiędzy osobami fizycznymi w przypadku np. zakupu samochodu z drugiej ręki.

Wada obciążająca produkt musi spełniać trzy warunki:

  • Być ukryta, czyli niewidoczna podczas zakupu oraz niemożliwa do wykrycia podczas tzw. rutynowej kontroli przeprowadzanej „z należytą starannością”;
  • Uczynić towar niezdatnym do użytku, do którego jest przeznaczony, lub znacznie ten użytek ograniczyć; 
  • Istnieć w momencie zakupu.

Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, kupujący ma możliwość zwrócić wadliwy towar, otrzymując z powrotem zapłaconą cenę lub rzecz zatrzymać, uzyskując obniżenie jej ceny. W przypadku, gdy sprzedawca działał w złej wierze (np. celowo zataił wadę), kupujący może ponadto domagać się zapłacenia odszkodowania.

Z gwarancji na wady ukryte można skorzystać w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady, jednak nie później niż 5 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

  1. Prawna gwarancja zgodności

Konsumentom przysługuje również tzw. prawna gwarancja zgodności (garantie de conformité), którą stosuje się w przypadku, gdy zakupiony towar nie nadaje się do użytku, którego zwykle oczekuje się od podobnego towaru, nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę czy też nie posiada cech, które miał posiadać zgodnie z umową. 

Wada może tkwić w samym produkcie, ale także w opakowaniu, instrukcji obsługi czy też nieprawidłowej instalacji.

Gwarancja ta będzie mieć zastosowanie zarówno do towarów nowych, jak i używanych np. do sprzętu, który reklamowany był jako wyjątkowo cichy, a w rzeczywistości taki nie jest lub działa prawidłowo, ale ma inny kolor niż ten, który zamówiliśmy, etc.

Aby można było skorzystać z tej gwarancji, należy spełnić następujące wymogi:

  • Wada musi istnieć już w momencie dostawy towaru;
  • Konsument nie wiedział o wadzie w trakcie zakupu;
  • Wadliwy towar został zakupiony przez konsumenta od profesjonalnego sprzedawcy (gwarancji tej nie stosuje się do umów pomiędzy dwoma przedsiębiorcami czy też dwiema osobami fizycznymi).

Jeśli wyżej wymienione warunki są spełnione, kupujący może domagać się naprawy lub wymiany wadliwego towaru. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, kupujący może zażądać anulowania sprzedaży i zwrotu ceny.

Z gwarancji na wady ukryte można skorzystać w ciągu dwóch lat od dostawy towaru.

  1. Gwarancja handlowa

W niektórych przypadkach kupujący może również powołać się na gwarancję handlową (garantie commerciale). Gwarancja ta jest fakultatywna, co oznacza, że sprzedawca może ją zaproponować, ale nie musi. Gdy jest przewidziana, stanowi dodatkową ochronę, która ma zastosowanie równolegle z wymienionymi wyżej gwarancjami ustawowymi.

W przeciwieństwie do gwarancji prawnych profesjonalista swobodnie definiuje treść gwarancji handlowych, czas ich trwania i zakres. 

Gwarancja ta może być darmowa lub płatna. W przypadku, gdy jest płatna, należy upewnić się, że proponowana przez nią ochrona jest szersza niż ta, którą zapewniają wymienione wyżej (pkt. 1 i 2) gwarancje prawne (np. zapewnia przedłużenie gwarancji powyżej 2 lat czy też dotyczy ryzyka nieobjętego gwarancjami ustawowymi, takiego jak uszkodzenie, utrata itp.).

Podsumowując, w przypadku zakupu wadliwego towaru, kupującemu przysługuje szereg środków, dzięki którym może ubiegać się o zwrot, naprawę lub wymianę towaru, a nawet odszkodowanie za poniesione szkody. 

W przypadku gdy sprzedawca odmawia zastosowania gwarancji, można zwrócić się o pomoc do adwokata. Oficjalne zawezwanie sprzedawcy do zastosowania prawa zazwyczaj dość szybko przynosi oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie istnieje możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej lub w ramach mediacji. W razie problemu służymy pomocą.

Tymczasem życzymy Państwu niewadliwych zakupów świątecznych!
Najpopularniejsze

Zobacz także