X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

W tym roku nie będzie pisemnych matur

Artykuł wprowadzono: 3 kwietnia 2020

Egzaminy maturalne we Francji zwykle składają się z części pisemnej oraz ustnej. Niemniej jednak ze względu na ograniczenia wywołane epidemią, uczniowie nie przystąpią do części pisemnej w czerwcu, a ocena na świadectwie wynikać będzie z dotychczasowych efektów pracy uczniów.

Uczniowie klas maturalnych będą świadkami historycznej chwili. Minister Edukacji Narodowej Jean-Michel Blanquer potwierdził w ten piątek, że w obliczu epidemii nie ma możliwości przeprowadzenia pisemnych egzaminów zgodnie ze standardowymi procedurami. Tym samym, oceny na świadectwach maturalnych wynikać będą z rezultatów pracy w trakcie ostatnich trzech trymestrów.

Taka sytuacja ma miejsce w historii francuskiej edukacji po raz pierwszy – nawet w pamiętnym 1968 roku, uczniowie zdawali przynajmniej egzaminy ustne. Co istotne, minister zapewnia, że tegoroczna matura nie będzie gorsza – wprowadzone zmiany nie wpłyną na jej wartość.

Minister twierdzi, że celem matury jest uzyskanie świadectwa odpowiedniego poziomu wykształcenia. Jednorakie zasady egzaminacyjne są podstawą równości społecznej. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące tegorocznych matur we Francji.

Po pierwsze, oceny z poprzednich semestrów wpłyną na ocenę z matury. Średnia ocen uzyskanych przez ucznia na maturze będzie średnią obliczoną na podstawie oceniania bieżącego, wynikającej z jego pracy w trakcie ostatnich trzech trymestrów. Oceny otrzymane w trakcie trwającej kwarantanny nie będą liczone. Zachowane jednak zostają oceny z próbnych matur, które odbyły się w 2019 roku – zarówno z części ustnej, jak i pisemnej, ze szczególnym naciskiem na tę drugą. 

W pierwszej sesji, zostanie zorganizowany wyłącznie egzamin ustny z języka francuskiego, jeśli pozwolą na to warunki sanitarne. Ma się on odbyć pod koniec czerwca lub na początku lipca.

 Jeżeli chodzi o inne przedmioty liczyć się będzie ocenianie bieżące, z wyjątkiem ocen za okres nauki podczas izolacji.  

Metody przyznawania wyróżnień za dobre wyniki oraz komisja egzaminacyjna pozostają bez zmian. Komisja będzie bazować na podstawie wcześniej uzyskanych ocen uzyskanych przez ucznia. Celem jest zagwarantowanie sprawiedliwych procedur oceniania, mając jednocześnie na względzie różnice pomiędzy poszczególnymi placówkami edukacyjnymi. W praktyce, oceniana będzie także systematyczność pracy uczniów, na co szczególnie zdaje się kłaść nacisk Blanquer. 

Sesja poprawkowa egzaminów ustnych odbędzie się w zwyczajnych okolicznościach. Kandydaci, którzy uzyskają od 8 do 10 punktów na 20 będą mieli możliwość poprawki oceny zgodnie ze standardowymi procedurami. Zgodnie z decyzją jury, osoby, które nie przejdą egzaminu w czerwcu, będą mogły podejść do sesji we wrześniu. Poza tym, sesja wrześniowa będzie otwarta dla wolnych słuchaczy. 
Najpopularniejsze

Zobacz także