X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

W listopadzie waloryzacja zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W listopadzie waloryzacja zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Artykuł wprowadzono: 12 września 2022

Wysokość zasiłku ASF wzrośnie o 50 procent od listopada 2022 r. Pomoc ta jest przeznaczona dla matek lub ojców, którzy samotnie wychowują swoje dziecko lub dzieci i nie otrzymują alimentów, bądź są one bardzo niskie.

Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (ASF) ma na celu wsparcie rodzica samotnie wychowującego dziecko, na przykład w przypadku rozwodu czy separacji, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów lub gdy ich kwota wynosi mniej niż 122,92 euro miesięcznie na jedno dziecko (gdy kwota alimentów jest niższa niż 122,92 euro, wówczas rodzic otrzymuje kwotę umożliwiającą osiągnięcie tej sumy).

Świadczenie to jest wypłacane przez Kasę Zasiłków Rodzinnych (Caf) lub Mutualité sociale agricole (MSA).

ASF może być również wypłacony jako zaliczka, gdy alimenty zostały zasądzone, ale nie są jeszcze uiszczane przez drugiego rodzica. W takich przypadkach CAF lub MSA wszczyna procedurę windykacyjną w celu odzyskania należnych alimentów od rodzica-dłużnika.

Kwota tego zasiłku z dniem 1 listopada powinna wzrosnąć z 122,92 euro do 184,38 euro miesięcznie na dziecko. 

Waloryzacja zasiłku będzie dotyczyć prawie 800 tys. beneficjentów na łączny koszt około 900 milionów euro rocznie.

Według INSEE dzieci z rodzin niepełnych częściej żyją w niedostatku niż dzieci z pełnych rodzin. W 2018 r. 41 proc. nieletnich dzieci żyjących w rodzinach niepełnych żyło poniżej granicy ubóstwa pieniężnego, wobec 21 proc. wszystkich dzieci. 
Najpopularniejsze

Zobacz także