W kwietniu waloryzacja świadczeń socjalnych

Co roku 1 kwietnia zwiększana jest wysokość zasiłków z Funduszu Świadczeń Rodzinnych (CAF), uwzględniająca wzrost cen konsumpcyjnych z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.