X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

W kwietniu waloryzacja świadczeń socjalnych

Artykuł wprowadzono: 23 marca 2023

Co roku 1 kwietnia zwiększana jest wysokość zasiłków z Funduszu Świadczeń Rodzinnych (CAF), uwzględniająca wzrost cen konsumpcyjnych z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. 

Według Ministerstwa Solidarności, Autonomii i Osób Niepełnosprawnych kwota świadczeń rodzinnych czy zasiłku RSA wzrośnie „o +5,6 proc. w stosunku do 1 kwietnia 2022 r.” Jednak zapowiedziana waloryzacja uwzględnia już 4-procentowy wzrost świadczeń, do którego doszło w lipcu 2022 roku dzięki ustawie o sile nabywczej.

W rezultacie docelowo kwietniowa waloryzacja wyniesie +1,6 proc. 

Dotyczyć ona będzie łącznie około dziesięciu świadczeń, między innymi dodatku dla osób aktywnych zawodowo o niskich dochodach (prime d’activité), który dla osoby bezdzietnej wzrośnie do 595,25 euro miesięcznie. Ponadto zasiłek edukacyjny dla dziecka niepełnosprawnego (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) wzrośnie do 142,70 euro (kwota bazowa), a prime de naissance (tzw. becikowe) wyniesie 1 019,40 euro.

Oprócz tego wspólny zasiłek edukacyjny na dziecko (PreParE) wzrośnie do 428,70 euro dla rodzica, który przestał pracować, a świadczenie dla dorosłych niepełnosprawnych (Allocation adulte handicapé) zostanie podwyższone do 971,37 euro.

Waloryzacja dotyczyć będzie również świadczeń rodzinnych, przysługujących rodzinom z co najmniej dwójką dzieci i podlegających kryteriom dochodowym. Na przykład rodzina z dwójką dzieci, której roczny dochód nie przekracza 71 194 euro otrzyma 141,99 euro miesięcznie, a z trojgiem pociech 323,86 euro.

Ponadto wysokość RSA wyniesie: 

– dla jednej osoby: 607,75 euro 

– dla jednej osoby z dzieckiem: 911,62 euro 

– dla jednej osoby z 2 dzieci: 1093,95 euro 

– dla jednej osoby z 3 dzieci: 1337,05 euro 

+ dodatek na kolejne dziecko: 243,10 euro

– dla bezdzietnej pary: 911,62 euro

– dla pary z dzieckiem: 1 093,95 euro

– dla pary z dwójką dzieci: 1 276,26 euro.

– dla pary z trojką dzieci: 1 519,17 euro.

+ dodatek na kolejne dziecko: 243,10 euro.

Wysokość RSA w przypadku dofinansowania do mieszkania jest pomniejszana o następujące kwoty: 72,92 euro na osobę, 145,85 euro na 2 osoby i 180,50 euro na 3 osoby i więcej.

(KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także