X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

W każdą niedzielę od 3 czerwca – Specjalne pokazy polskich dokumentów

Artykuł wprowadzono: 27 maja 2018

W każdą niedzielę od 3 czerwca o godzinie 11.20 (CET – Berlin, Paryż) zapraszamy do ITVN na specjalne pokazy polskich dokumentów. Zaprezentujemy Państwu m.in. obraz zrealizowany w ośrodku dla niewidomych w podwarszawskich Laskach, przybliżmy postać Henryka Józewskiego, zaprezentujemy historię Lublina, opowiedzianą przez pryzmat zachowanych zdjęć oraz biografii artystów. Tego nie można przegapić! Zapraszamy!

________________________________________________________________________
ITVN we Francji: Numericable (kanał 697), SFR (kanał 697) i Free (kanał 504)
ITVN Extra we Francji: Numericable (kanał 695) i SFR (kanał 698)
TVN24 we Francji: Numericable (kanał 583), SFR (kanał 583) i Free (kanał 503)
________________________________________________________________________

W pierwszy weekend czerwca pokażemy państwu interesujący i zrealizowany prostymi środkami dokument „Widzieliście kiedyś świat”, którego bohaterami są niewidomi pensjonariusze ośrodka w Laskach. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach jest miejscem niezwykle ważnym dla wszystkich ociemniałych. Istniejący od niemal stu lat, jest przystanią dla niewidomych dzieci w każdym wieku – od najmłodszych, uczniów pierwszych klas podstawówki, aż po maturzystów. Dzieci te poznają otaczający je świat na swój sposób, próbując opowiedzieć o tym przed kamerą. Przy okazji zwierzają się ze swoich osiągnięć, planów, marzeń. Czy bardzo różnią się od ich rówieśników, którzy nie mają żadnych problemów ze wzrokiem?

Tydzień później zapraszamy na fabularyzowany dokument „Zaufany Piłsudskiego”, prezentujący postać Henryka Józewskiego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Henryk Jan Józewski był wybitnym polskim politykiem i działaczem na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Urodzony w 1891 roku, bardzo szybko wstąpił do organizacji, walczących o wolność Polski. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, a w 1915 roku został zastępcą komendanta kijowskiego oddziału. W wolnej Polsce był ministrem spraw wewnętrznych oraz wieloletnim wojewodą wołyńskim i łódzkim. W czasie II wojny światowej walczył w Związku Walki Zbrojnej, a po jej zakończeniu został aresztowany przez UB i skazany na wieloletnie więzienie… Film Jolanty Kessler przybliża tę zapomnianą, a przecież bardzo ważną dla historii naszego kraju postać. Henryk Józewski był uczestnikiem najpiękniejszych, jak również najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach Polski. W filmie zostało ukazane wieloletnie śledztwo, któremu został poddany przez komunistyczne władze. Dzięki retrospekcjom twórcy filmu ukazują jego udział w konspiracji oraz rządową działalność w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Atutem filmu są fabularne sceny, dzięki którym dowiadujemy się wiele o motywach działania i poglądach tytułowego bohatera.

W kolejny weekend zaprezentujemy obraz „Zawód fotograf”. Początki fotografii w Lublinie datowane są na połowę XIX wieku, kiedy na Krakowskim Przedmieściu zaczął działać pierwszy zakład dagerotypowy. Od tego czasu w mieście tym powstało tysiące zdjęć. Działało tu także wielu wybitnych fotografów, takich jak: Józef Czechowicz, Edward Hartwig, Lucjan Demidowski czy Bogdan Konopka. Autorzy filmu podążają szlakiem zachowanych fotografii z pierwszej połowy XX wieku. Dzięki nim można odkryć obiekty architektoniczne, sklepy, kamienice, a nawet całe dzielnice, nieistniejące już od lat. To również bardzo dobry punkt wyjścia do opowieści, jak na przestrzeni wieków zmieniała się fotografia, zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym. „Zawód fotograf” to także opowieść o ludziach, którzy przez całe lata uwieczniali Lublin na zdjęciach, dając współczesnym pokoleniom możliwość odkrycia zapomnianego świata. Wraz z narratorem filmu, młodym fotografem, zafascynowanym dawnymi obrazami, odkrywamy ludzi ogarniętych pasją, a często niestety niedocenionych. Spotkania te są okazją do spojrzenia na inny Lublin – miasto, zachwycające swoim ukrytym pięknem i zmysłowością.

W następnym tygodniu nie mogą Państwo przegapić dokumentu o losach Siegfrieda Kapeli, mieszkańca Zielonej Góry, który przez niemal 30 lat próbował bezskutecznie uciec z PRL-u. Bohater filmu „Wielka ucieczka”, Siegfried, obecnie mieszka w Niemczech i prowadzi serwis samochodowy. Zatrudnia w swojej firmie wielu Polaków. Jednak na jego życiu cieniem kładą się dramatyczne zdarzenia sprzed lat. Urodził się i dorastał w Zielonej Górze. Pod koniec lat pięćdziesiątych część jego rodziny została zmuszona do emigracji do RFN. Siegfried Kapela nigdy się z tym nie pogodził. Przez lata na różne sposoby próbował przedostać się do Niemiec Zachodnich. Pierwsza próba ucieczki zakończyła się złapaniem przez milicję. Po tym wydarzeniu Kapela nie mógł ubiegać się o paszport. Postanowił więc uciec przez tak zwaną „zieloną granicę”. Jednak kilkadziesiąt metrów przed terytorium RFN został złapany przez wschodnioniemieckich strażników granicznych. Poddano go brutalnemu śledztwu. Po ośmiu miesiącach w więzieniu trafił z powrotem do Polski. Ostatecznie udało mu się wyjechać do Niemiec w 1989 roku. Po latach Kapela przyjeżdża do Polski, aby zapoznać się z dokumentami milicji i SB na swój temat. Odwiedza także wiele miejsc, w których żyli jego najbliżsi. W filmie, oprócz interesującej historii głównego bohatera, znajdziemy także refleksje na temat naznaczonych tragiczną przeszłością stosunków polsko-niemieckich.

W ostatni weekend czerwca zapraszamy natomiast na „Bagaż strachu”. Twórcy filmu opowiadają historię studentów lubelskiego KUL – Janusza Krupskiego, Piotra Jeglińskiego i Wita Wójtowicza. W latach 70. postanowili oni walczyć z systemem komunistycznym poprzez drukowanie książek i czasopism, zabronionych w PRL-u. Zadanie nie było łatwe. W celu jego wykonania młodzi ludzie przemycili do Polski powielacz. Wiązało się to z wielkim strachem i wymyśleniem sposobów na uniknięcie kontroli na granicy. W wypadku znalezienia przemycanego przedmiotu, studentom groziło kilka lat więzienia… Po udanym przetransportowaniu do Polski powielacza, lubelskie środowisko podziemne rozpoczęło druk zakazanych materiałów na masową skalę. Konspiracyjne wydawnictwo wydrukowało wiele dzieł, objętych zapisem cenzury, m.in. „Archipelag Gulag” Aleksandra Sołżenicyna. Powielacz służył także do kopiowania manifestów Komitetu Obrony Robotników. W czasopiśmie literackim „Zapis”, przygotowywanym w podziemiu, swoje utwory drukowali twórcy, którzy ze względu na poglądy mieli kłopoty z ówczesnymi władzami. Działalność lubelskich studentów dała początek Niezależnej Oficynie Wydawniczej. W latach 70. i 80. wydała ona w podziemiu wiele dzieł literatury polskiej i światowej. Bohaterowie filmu założyli zaś pismo „Spotkania”, w którym pojawiały się teksty Jana Pawła II, Stefana Kisielewskiego czy Władysława Bartoszewskiego. Film uzupełniają interesujące materiały archiwalne oraz animacje komputerowe.

Zapraszamy przed telewizory do ITVN!


Najpopularniejsze

Zobacz także